مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب

Advanced Technologies in Water Efficiency

نشریه فناوری های پیشرفته در بهره وری آب بر اساس ارزیابی و رتبه بندی نشریات توسط دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در سال ۱۴۰۱ موفق به کسب رتبه ب شده است.

نشریه فناوری های پیشرفته در بهره وری آب آمادگی دارد مقالات پژوهشگران گرامی داخلی و خارجی را در تمامی زمینه های موضوعی مرتبط با مهندسی آب (سازه های آبی، آبیاری و زهکشی و منابع آب)، جهت پذیرش و انتشار مورد بررسی قرار دهد.

پروانه انتشار نشریه فناوری های پیشرفته در بهره وری آب به شماره ثبت ۸۷۹۵۰ معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ صادر گردید.

این نشریه دستاوردهای پژوهشی محققان صنعت آب را در زمینه های گوناگون علوم و مهندسی آب کشاورزی و رشته های مرتبط با آن را در محورهای ذیل پذیرفته و منتشر خواهد نمود:

مدلسازی های آزمایشگاهی و رایانه ای در خصوص رفتار جریان در مجاری روباز، تحت فشار و محیطهای متخلخل

برآورد نیاز آبی محصولات کشاورزی با نگاه به شرایط تغییر اقلیم

برنامه ریزی منابع آب کشاورزی

تغییر اقلیم، سیل و خشکسالیهای هیدرولوژیکی

سازه های آبی و پایش بهنگام در بهره برداری از شبکه های آبیاری علی الخصوص در زمینه رسوبگذاری

کیفیت و تصفیه آب و فاضلاب

آبیاری و زهکشی و بهینه سازی مصرف کشت

برنامه نویسی رایانه ای در زمینه گسترش مدلهای شبیه سازی جریان در محیطهای روباز، تحت فشار و متخلخل

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات