آقای دکتر افشین اقبال زاده

Dr. Afshin Eghbalzadeh

استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183690)

55
23
2
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی