آقای دکتر فرهاد لشگرآرا

Dr. Farhad Lashgarara

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات - تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (402269)

16
30
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی