ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای محسن ناصری

Mohsen Nasseri

سازمان محیط زیست کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179012)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محسن ناصری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

سمترویداد
عضو کمیته علمی - هیات داوران

مقالات محسن ناصری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهروندیابی هیدرولوژیکی رواناب جاری در شبکه رودخانه خشک با بهره گیری از مدل غیرخطی تطبیقی ماسکینگام اصلاح شده و الگوریتم ژنتیکپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهبرآورد کوتاه مدت مصرف آب شهری با استفاده از مدل نوروفازی سوگنو (مدل های دوپارامتری)هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1385
3دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری روش GMDH در تخمین مقاطع پایدار رودخانه های طبیعی در بستر ماسه ایاولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
4دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه های پلها بر اساس برنامهسازی ژنتیکیهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط موجود زمان تمرکز وعوامل موثر بر آن در حوضه های شهریدومین کنفرانس مدیریت منابع آب1385
6دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی و شناسایی فالت روتور در حالت میله شکسته شده در ماشین القاییدوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران1388
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی نتایج اصلاح ناشی از بکارگیری فیلتر کالمن بر مدل ماسکینگامششمین کنفرانس هیدرولیک ایران1386
8دریافت فایل PDF مقالهمبانی و روشهای تعیین محدوده تالابهاهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی روشهای آماری مکانی در تشخیص الگوی تغییرات بلندمدت بارش: مطالعه موردی حوزه آبریز کویرنمکنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
10دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب استان سیستان و بلوچستانچهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم1389
11دریافت فایل PDF مقالهتحلیل طیفی سری های زمانی داده های اقلیمی و اعمال تکنیک های فیلترینگ دیجیتال جهت پردازش آنهاچهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم1389
12دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی خشکسالی اقلیمی در حوضه سدهای تهران با استفاده از SVMچهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم1389
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تشخیص مناطق هم رفتار بارش در استان اصفهان با استفاده از آنالیز طیفی و خوشه بندیچهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم1389
14دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی فصلی شاخص استاندارد شده بارش با استفاده از سیستم استنتاج فازینخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
15دریافت فایل PDF مقالهکاهش مقیاس ماهانه بارش در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش های داده کاویدومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران1390
16دریافت فایل PDF مقالهتوسعه هسته تخمینگر درمدل کاهش مقیاس آماری SDSMچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عدم قطعیت مدل بیلان آبی ماهانه با استفاده از روش خودسازمانده در حوضه آبریزچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهتشخیص الگوی زمانی خشکسالی بر اساس سیگنالهای بلند مقیاس هواشناسی و روش‌های داده‌کاوی، مطالعه موردی در استان سیستان و بلوچستانپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
19دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی ساختار مدل بیلان آبی ماهانه حوضه آبریزو ارزیابی عدم قطعیت آنپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر طول آبشکن برآبشستگی کناره رودخانه با استفاده از مدل عددی و مقایسه با نتایج مدل آزمایشگاهیهمایش ملی جریان و آلودگی آب1391
21دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عدم قطعیت درساختار و خروجی های مدل کاهش مقیاس آماری SDSMنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
22دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی هیدرولیکی یکپارچه رودخانه ی بهمنشیر و کانالهای آبرسان با استفاده ازMIKE11یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی امکان بکارگیری روش های ریزمقیاس سازی آماری در تطویل اطلاعات ایستگاهی بارش و ارزیابی خشکسالی در حوضه ارومیهدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
24دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی بلند مدت شاخص خشکسالی هواشناسی به منظور ارزیابی توسعه پایدر در حوضه دریاچه ارومیهاولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1392
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد مدل بیلان ماهانه هیدرولوژیک در گذار از مدل های یکپارچه تا توزیعی: مطالعه موردی حوضه رودخانه رودزردپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
26دریافت فایل PDF مقالهکاهش مقیاس آماری مستقیم رواناب با استفاده از مدل DMDMپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
27دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دو رویکرد مستقیم و غیر مستقیم در ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر روانابپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
28دریافت فایل PDF مقالهتوسعه روش های رگرسیونی با استفاده از رویکرد فازی و شبکه عصبی در ریز مقیاس سازی اطلاعات جویپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ماهانه اثرات تغییر آب و هوا بر رواناب با استفاده از داده کاوی:حوضه مورد بررسی رودخانه بازفتپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر خصوصیات مکانی حوضه آبریز از مدل های یکپارچه تا نیمه توزیعی در مدلسازی بیلان ماهانه هیدرولوژیک:مطالعه موردی حوضه رودخانه رودزردسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تجمیع آماری و غیر قطعی نتایج مدلسازی هیدرولوژیک در تعیین اثر تغییر اقلیم در حوضه آبریزدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
32دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی دو بعدی و غیرماندگار هیدرودینامیک و کیفیت تالاب بامدژدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی همزمان الگوریتم ژنتیک و تخمین گر مکانی مناسب به منظور بهینه سازی شبکه ایستگاه های ثبت بارندگیهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
34دریافت فایل PDF مقالهتوسعه مدل انتخاب بهینه گزینه های مدیریت و بازیافت رواناب های سطحیهفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
35دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی و نسبت دهی تغییرات بارش های حدی در ایرانششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب1397
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر مدل کاهش مقیاس تک ایستگاهی و چند ایستگاهی در برآورد مقادیر حدی بارشششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب1397
37دریافت فایل PDF مقالهارزشیابی الگوی بهینه شبکه پایش باران سنجی با استفاده از روش های آنتروپی و بهینه سازی فراابتکاریهفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397
38دریافت فایل PDF مقالهارایه رویکردی نوین در ارزیابی عدم قطعیت کلان با استفاده از روش UNEEC-P : مطالعه موردی مدل بیلان ماهانههفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397

مقالات محسن ناصری در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 602 بار

نمودار سالانه مقالات محسن ناصری طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محسن ناصری


به اشتراک گذاری صفحه محسن ناصری

پشتیبانی