ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مهدی یاسی

Mehdi Yasi

عضو هیات مدیره انجمن هیدرولیک ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181703)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی مهدی یاسی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

سمترویداد
عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی

مقالات مهدی یاسی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهجریان بر روی سرریز مرکب مثلثی-مستطیلی، بدون فشردگیسومین کنفرانس هیدرولیک ایران1380
2دریافت فایل PDF مقالهاثرات مقیاس عرضی در ارزیابی خصوصیات جریان بر روی یک سرریز بلند در شرایط با و بدون هوادهی مصنوعی جریانپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بار کل رسوبی در رودخانه های با مواد بستری درشت دانه در حوضه غربی رودخانه ارسپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات جریان پایدار در مدل فیزیکی رودخانه نازلو-بازه نازلو و مقایسه نتایج ان با مدل های ریاضی BRI-STARS , HEC-RASهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1385
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نتایج شبیه سازی خصوصیات جریان پایدار با مدل یک بعدی HEC-RAS و مدل دو بعدی FAST-2D در بازه رودخانه نازلوهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1385
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بار بستر در رودخانه های با مواد بستری درشت دانه در حوضه غربی رودخانه ارسهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1385
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برآورد اندازه شاخص سنگ در حفاظت سنگریزه ای دیواره های رودخانهدومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک1383
8دریافت فایل PDF مقالهالگوریتم طراحی و ساخت مدل آموزشی نمایش وقوع پدیده خلازایی در لوله هادومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک1383
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی موقعیت آستانه ورود هوا در جریان بر روی سرریزهای بلنددومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک1383
10دریافت فایل PDF مقالهطراحی، ساخت و ارزیابی مدل آموزشی کانال سیه چشمه و سازه های وابستهدومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک1383
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نسبت بار رسوبی کف به بار کل رسوبی در رودخانه های با مواد بستری درشت دانههفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
12دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خصوصیات جریان در مدل فیزیکی با نتایج مدل های ریاضی یک بعدی دوبعدی در یک بازه رودخانهاولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی1386
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی استقرار و زنده مانی گونه های سریع الرشد در تثبیت و حفاظت کناری رودخانه نازلوهمایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار1380
14دریافت فایل PDF مقالهبرآورد جریان زیست محیطی در رودخانه هاچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
15دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خصوصیات جریان در مدل فیزیکی رودخانه نازلو در شرایط ساماندهی با نتایج شبیه سازی از مدلهای ریاضی HEC-RAS و BRI-STARSنهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
16دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خصوصیات جریان در مدل فیزیکی یک بازه رودخانه ای در دو گزینه ساماندهیهفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1387
17دریافت فایل PDF مقالهتعیین دبی غالب در رودخانه شهرچایاولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
18دریافت فایل PDF مقالهارزیآبی ساماندهی بازه پل نازلو با استفاده از آبشکن ها در مدل فیزیکی رودخانه نازلوششمین کنفرانس هیدرولیک ایران1386
19دریافت فایل PDF مقالهجریان بر روی سرریز با تاج شیبدار در پیچ رودخانههشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1388
20دریافت فایل PDF مقالهبرآورد حداقل جریان زیستی- هیدرولیکی رودخانه شهر چایهشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1388
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه شهرچایهشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1388
22دریافت فایل PDF مقالهجریان بر روی سرریز با تاج شیبدار در پیچ رودخانههشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
23دریافت فایل PDF مقالهتعیین پهنه سیل رودخانه شهرچی با استفاده از مدل هیدرولیکی و GISهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
24دریافت فایل PDF مقالهبرآورد حداقل جریان زیستی- هیدرولیکی رودخانه شهر چایهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
25دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خصوصیات جریان در مدل فیزیکی با نتایج مدل های ریاضی یک بعدی و دوبعدی در بازه رودخانه نازلوهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی جریان برروی سرریز لبه پهن مستطیلی در زوایای مختلف پیچ 90 درجهنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
27دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی ساختار جریان در پیچ 90 درجه رودخانه با استفاده از نرم افزار فلوئنت fluentنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی ازمایشگاهی محل مقطع کنترل سرریز با تاج شیبدار در یک پیچ 90 درجهنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
29دریافت فایل PDF مقالهمعرفی روش ذخیره رومیزی برای محاسبه جریان زیست محیطی رودخانه هانهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
30دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ارتفاع سرریز تخت با تاج افقی بر الگوی جریان درپیچ 90 درجهدومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
31دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی ساختار جریان بر روی یک سرریز لبه تیز در یک پیچ 90درجه با نرمافزارFLUENTدومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
32دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی جریان در یک پیچ 90 درجه با نرم افزار فلوئنت FLUENTسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سدها بر تغییر رژیم جریان رودخانه با تمرکز بر جریان زیست محیطیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
34دریافت فایل PDF مقالهمقطع کنترل در سرریزهای تخت واقع در پیچ 90 درجهچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
35دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد سرریزهای لبه تیز و لبه تخت در پیچ 90 درجهچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی کارکرد سرریزهای لبه تیز با تاج افقی در محدوده پیچ آبراههششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
37دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی احتمالات وقوع خشکسالی با استفاده از روش شبیهسازی مونتکارلواولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات پله ای کردن پروفیل اوجی یک سرریز سه جانبیاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
39دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و واسنجی مدل WMS/HEC-HMS در تخمین سیلاب حوضه های فاقد آمارپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
40دریافت فایل PDF مقالهبرآورد هیدروگراف خروجی حوضه آبریز با استفاده از مدل WMS/HEC-HMS (مطالعه موردی:حوضه آبریز رودخانه شور از سر شاخه های رودخانه قزل اوزن)یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
41دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی الگوی جریان در پیچ 90 درجه با استفاده از مدل عددی FLOW-3Dنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر حداکثر عمق آبشستگی موضعی در زیر خطوط لوله متقاطع با رودخانهنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
43دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش مونتکارلو در شبیهسازی دادههای بارندگی سالیانه و ماهیانهاولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
44دریافت فایل PDF مقالهبرآورد حداکثر عمق آبشستگی موضعی اطراف یک خط لوله در تقاطع با رودخانهیازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی جریان برروی سرریز کرامپ درپیچ 90درجهیازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
46دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی الگوی جریان درپیچ 90درجهیازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
47دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی ساختارجریان برروی یک سرریز لبه تخت دریک پیچ 90درجه با نرم افزار FLUENTنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
48دریافت فایل PDF مقالهسهم جریان زیست محیطی دریاچه ارومیه ازرودخانه شهرچاینهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
49دریافت فایل PDF مقالهبرآوردحق آبه زیست محیطی رودخانه ها مطالعه موردی رودخانه زابدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
50دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی در برآورد نیاز اکولوژیکی رودخانه هاسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
51دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی هیدرولیکی شکست سد مهاباد با استفاده از نرم افزار MIKE-FLOODهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
52دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی تغییرات پارامترهای اقلیمی در دوره 2030-2011 با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری مدل HADCM3 (مطالعه موردی: ایستگاه ارومیه و ماکو)دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
53دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های هیدرولوژی محور در برآورد نیاز زیست محیطی رودخانه ها (مطالعه موردی:رودخانه هراز)پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
54دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدلهای ارزیابی نیاز زیست محیطی رودخانه هاکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
55دریافت فایل PDF مقالهراهکار احیای دریاچه ارومیه با مدیریت زیست محیطی رودخانه های درون حوضهدومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
56دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تغییرات محیط زیستی و اقلیمی بر میزان رسوب گذاری رودخانه شهر چای ارومیه (مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری بند ارومیه )پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
57دریافت فایل PDF مقالهآنالیز روشهای مختلف منحنی سنجه در برآورد بار رسوبی معلق با استفاده از نرم افزارSTM (مطالعه موردی: رودخانه نازلو چای ارومیه)پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
58دریافت فایل PDF مقالهمقاطع کنترل در سرریزهای کرامپ واقع در پیچ 90 درجهسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
59دریافت فایل PDF مقالهشاخص های رژیم متغیر هیدرولوژیکی در ارزیابی زیست محیطی رودخانه هاسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
60دریافت فایل PDF مقالهبازیافت آب کشاورزی و پساب های شهری و صنعتی برای مدیریت پایدار زیست محیطی رودخانه هادومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب1393
61دریافت فایل PDF مقالهساماندهی رودخانه های شهری برای مدیریت سازگار با بحران سیلابدومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری 1393
62دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه ها باروشهای اکو - هیدرولوژیکی مطالعه موردی: رودخانه روضه چای درحوضه دریاچه ارومیهدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
63دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی پهنه سیلاب در سناریوهای مختلف شکست سد مهاباددوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
64دریافت فایل PDF مقالهارزیابی حساسیت مدل HEC-RAS به داده های ورودی و تنظیمات مدل در تعیین حد بستر طبیعی رودخانه هادوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
65دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای اکو هیدرولوژیکی هیدرولیکی در ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه هادوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شرایط مرزی در خصوصیات جریان پایدار و ناپایدار در یک بازه از رودخانه دانوبدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
67دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ارتفاع سرریز لبه کوتاه (سرریز کرامپ) بر الگوی جریان درپیچ 90 درجهدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
68دریافت فایل PDF مقالهحقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه ازرودخانه سیمینه رودکنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست1394
69دریافت فایل PDF مقالهسهم جریان زیست محیطی دریاچه ارومیه ازرودخانه گدارچایکنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست1394
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تأثیر سرریز های پیچ آبراهه بر الگوی جریان در قوس 90 درجهکنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب1394
71دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جریان زیستمحیطی رودخانه زولاچای با استفاده از 4 روش اکو-هیدرولوژیکی تنانت، تسمن، منحنی تداوم جریان و انتقال منحنی تداوم جریاناولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری1394
72دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه با روشهای اکو - هیدرولوژیکی مطالعه موردی رودخانه زرینه روداولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری1394
73دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه سیمینه رود باروشهای هیدرولوژیکیاولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری1394
74دریافت فایل PDF مقالهضرورت تامین و هدایت آب از رودخانه ها و سدها برای نجات دریاچه ارومیهچهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
75دریافت فایل PDF مقالهسرریس ای مستغرق، به عنوان روشی نوین درحوزه محیط زیست طبیعی (رودخانه ها)کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
76دریافت فایل PDF مقالهارزیابی راندمان کاربرد آب آبیاری در حوضه دریاچه ارومیه(مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود)اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1394
77دریافت فایل PDF مقالهارزیابی راندمان کاربرد، کارآیی مصرف و بهره وری آب آبیاری در حوضهدریاچه ارومیه(مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود)اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1394
78دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه های ورودی به دریاچه ارومیهششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
79دریافت فایل PDF مقالهمرمت، شبیه سازی و نوآوری سازه های بدیع آبی : راهگشای میراث آیندگان ایرانپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
80دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جریان زیست محیطی آجی چای با روش های تنانت و DRMچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی کارایی سرریزهای پیچ آبراهه در بده های مختلف جریاندهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
82دریافت فایل PDF مقالهارزیابی حداقل سهم جریان زیست محیطی دریاچه ارومیه از زرینه رود و سد بوکاندهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
83دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی مطلوبیت زیستگاهی رودخانه کردان برای سگ ماهی جویباری با مدل زیستگاهی SEFAکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی یکنواختی توزیع بده جریان در آبگیر طرفین سرریز با تاج شیبدار در پیچ آبراهههفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت آب و خودپالایی در دو سناریو تغییر اقلیم و ساماندهی رودخانههفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
86دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ناحیه میانگیر (نوار سبز ساحلی) به منظور بهبود شرایط محیط زیستی رودخانه هایازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی سرعت جریان در دماغه و خط القعر سرریزهای مستغرقاولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1398
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی کفایت مدل های رقومی و ارتفاعی SRTM ،ASTER و ALOS برای شبیه سازی پهنه های سیلاب در حوضه های فاقد آمارهفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب1398
89دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل روش های حذف سدهفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب1398
90دریافت فایل PDF مقالهشاخص های تصمیم گیری در حذف سدهفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب1398
91دریافت فایل PDF مقالهانطلوجیا احرمان یف الفن الروایئ العرایق و االایراین -دراسه مقارنه-سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی1397
92دریافت فایل PDF مقالهبررسی علل خشونت های رفتاری در بین دانش آموزان دوره ی متوسطه ی شهرستان آذرشهر و عوامل مؤثر بر آننخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی1393
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل انگیزه پزوهشگری دانش اموزان دختر و پسر مقاطع راهنمایی و متوسطه مناطق آذرشهر و ممقان از دیدگاه معلمان و دانش آموزاننخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی1393
94دریافت فایل PDF مقالهاثر پایه های تاج سرریز در خصوصیات جریان بر روی یک سرریز بلند در شرایط با و بدون هوادهی مصنوعیهفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1387
95دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خصوصیات جریان پایدار و ناپایدار از دو مدل HEC-RAS و BRI-STARS در رودخانه های با بستر ثابت و درشت دانهپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384

مقالات مهدی یاسی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد ذاتی هفت شاخص خشکسالی رایج در پایش خشکسالی با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلوفصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز1392
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های اکولوژیکی، هیدرولیکی، هیدرولوژیکی در براورد جریان محیط زیستی رودخانهمجله آب و فاضلاب1394
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی و صحرایی دریچه های قطاعی به عنوان سازه اندازه گیری جریان تحتشرایط آزاد و مستغرقفصلنامه آب و خاک1393
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی حداقل جریان زیست محیطی رودخانه ها با روشهای اکو- هیدرولوژیکی(مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای- حوضه دریاچه ارومیه)فصلنامه آب و خاک1394
5دریافت فایل PDF مقالهمدیریت رودخانه ها و سدها در تامین و هدایت آب به دریاچه ارومیهدوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی1396
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ظرفیت تولید برق از خطوط آبرسانی شهر ایلامفصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران1397
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پل و پایه های پل بر روی پارامترهای هیدرولیکی جریان رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه نازلو چای واقع در استان آذربایجان غربی)فصلنامه آنالیز سازه -زلزله1385
8دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های اکو- هیدرولوژیکی- هیدرولیکی در ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه ها (رودخانه نازلو، حوضه دریاچه ارومیه)فصلنامه هیدرولیک1393
9دریافت فایل PDF مقالهاثر بلوک های کف حوضچه آرامش پایین دست دریچه بر هندسه حفره آب شستگی پایابمجله پژوهش آب ایران1398
10دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی تغییرات هندسی رودخانه بر کیفیت جریان آب (مطالعه موردی: رودخانه قزل اوزن)فصلنامه هیدرولیک1398
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه آجی چای با روش های اکو- هیدرولوژیکیمهندسی آبیاری و آب ایران1399
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 485 بار

نمودار سالانه مقالات مهدی یاسی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با مهدی یاسی


به اشتراک گذاری صفحه مهدی یاسی

پشتیبانی