بررسی کفایت مدل های رقومی و ارتفاعی SRTM ،ASTER و ALOS برای شبیه سازی پهنه های سیلاب در حوضه های فاقد آمار

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 561

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IFMC07_001

تاریخ نمایه سازی: 16 مرداد 1399

چکیده مقاله:

هندسه رودخانه اولین و اصلی ترین اطلاعات لازم جهت شبیه سازی هیدرولیک رودخانه می باشد. با ورود جریان به داخل رودخانه برمبنای شکل مقطع رودخانه است که پارامترهای هیدرولیکی آن نظیر سرعت، عمق و سطح آبگرفتگی مشخص می شود. به علت بالا بودن هزینه و صرف زمان طولانی برای تهیه نقشه های توپوگرافی برای مدل سازی سیلاب رودخانه ها، بهتر است از راه های جایگزینی استفاده کرد که علاوه بر کاهش زمان و هزینه، دقت قابل قبولی داشته باشند. در پژوهش حاضر دقت منابع ارتفاعی مبتنی بر سنجش از دور رایگان مانند: مدل های رقومی ارتفاعی SRTM، ASTER و ALOS با قدرت تفکیک مکانی 30 متر، نسبت به نقشه توپوگرافی زمینی به کمک مدل یک بعدی به کمک مدل یک بعدی برای استخراج مدل هندسی رودخانه و برآورد مولفه های هیدرولیکی مهم سیلاب، مانند: پهنه سیلاب، تراز سطح آب، سرعت و عدد فرود؛ ارزیابی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی سیلاب رودخانه سجاس رود حاکی از آن است مدل رقومی و ارتفاعی ALOS در برآورد عرض پهنه سیلاب و سرعت با خطای نسبی 2/7 و 4/8 بهترین عملکرد را داراست و در مطالعات فاز یک و طراحی برای کاهش هزینه می توان از مدل رقومی ارتفاعی ALOS استفاده کرد.

کلیدواژه ها:

مدل سازی هیدرولیکی ، سنجش از دور ، مدل های رقومی و ارتفاعی ، ALOS ، ASTER ، SRTM ، DEM

نویسندگان

امیرمحمد آرش

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

مهدی یاسی

دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

اصغر عزیزیان

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ع)

جواد فرهودی

استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران