آقای دکتر شراره پورابراهیم آبادی

Dr. Sharareh PourEbrahim Abadi

دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (318987)

30
6
2
39
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی