آقای دکتر حسین زینی وند

Dr. Hossein Zeinivand

دانشیار

Researcher ID: (47922)

102
21
6

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

  • دانشیار لرستان