آقای دکتر علی نصیریان

Dr. Ali Nasirian

استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (310444)

37
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی