آقای دکتر بهزاد عطائی آشتیانی

Dr. Behzah Ataie Ashtiani

استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (415140)

32
7
116
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی