آقای دکتر عبدالرضا کبیری سامانی

Dr. Abdolreza Kabiri Samani

استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180380)

84
25
3
41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی