آقای دکتر سید احمد نشایی

Dr. Seyed Ahmad Neshaei

دانشیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان (همچنین شناخته شده با عنوان: میر احمد لشته نشایی)

Researcher ID: (342488)

120
23
2
4
18

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب طراحی دیوارهای ساحلی، سید احمد نشایی ، نعیم عابدی محزون (دانشگاه گیلان) - 1396 - فارسی
  • کتاب کتاب مکانیک سیالات کاربردی، میر احمد لشته نشایی، حمیدرضا رضایی دوگاهه (رمه) - 1388 - فارسی

تحصیلات تخصصی