نقش سامانه های نوین آبیاری در مدیریت مصرف آب گوجه فرنگی در کشور

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 46

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ARIDSE-22-82_003

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1401

چکیده مقاله:

توسعه سامانه های نوین آبیاری یکی از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در چند دهه گذشته بوده است. ارزیابی نقش این سامانه ها در افزایش شاخص های مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی می تواند در سیاست گذاری ها و برنامه-ریزی های آینده کشور موثر باشد. ازاین رو، این تحقیق با هدف تعیین شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید گوجه-فرنگی در کشور و ارزیابی نقش آبیاری قطره ای نواری در افزایش آنها، انجام شد. حجم آب کاربردی و عملکرد محصول در ۱۷۶ مزرعه که در قطب های تولید این محصول در فصل زراعی (۹۸-۱۳۹۷) انتخاب و اندازه گیری شد. مقادیر اندازه گیری شده با نیاز خالص آبیاری حاصل از روش فائو پن من-مانتیث با استفاده از داده های هواشناسی و همچنین با مقادیر سند ملی آب مقایسه شدند. در ادامه نیز تاثیر روش آبیاری قطره ای نواری) بر حجم آب کاربردی، راندمان کاربرد و بهره وری فیزیکی آب در مناطق مورد مطالعه بررسی شد. میانگین وزنی حجم آب کاربردی در مناطق مورد مطالعه ۷۷۲۹ مترمکعب بر هکتار بود. بهره وری آب در مناطق تولید از ۳۳/۴ تا ۵۲/۹ کیلوگرم بر مترمکعب متغیر بود و متوسط آن ۱۰/۷ کیلوگرم بر مترمکعب به دست آمد. میانگین نیاز خالص آبیاری و راندمان کاربرد آب در مزارع مورد مطالعه به ترتیب ۶۷۴ میلی متر و ۷۸ درصد بود. کاربرد آبیاری قطره ای نواری نقش موثری در افزایش شاخص های مدیریت مصرف آب در مقایسه با روش آبیاری سطحی داشتند. آبیاری قطره ای نواری ۲۵ درصد در کاهش آب کاربردی، ۱۰ درصد در افزایش راندمان کاربرد آب در مزرعه و ۱۶ درصد در ارتقای بهره وری آب موثر بوده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فریبرز عباسی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

محمد جلینی

هیات علمی

محمد خرمیان

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‏آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

سید ابراهیم دهقانیان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

مهرداد نورورزی

عضو هیات علمی

افشین یوسف گمرکچی

گروه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران

مهدی طاهری

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

علیرضا کیانی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نادر سلامتی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اهواز

سیدحسن موسوی فضل

عضو هیات علمی

علی قدمی فیروزآبادی

استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

پرویز بیات

عضو هیات علمی

ابوالفضل ناصری

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،