خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,057
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 579
رتبه علمی در کل کشور: 270
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 16
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی

ارزیابی کیفیت خاک اراضی تحت کشت گندم آبی در دشت تبریز نوشته احمد بایبوردیشاخص های مدیریت آب سامانه های آبیاری در تولید ذرت علوفه ای (مطالعه موردی: استان های تهران و البرز) نوشته ابوالفضل ناصرینقش مدیریت مصرف کود های شیمیایی بر عملکرد کلزا در ایران نوشته علی شهنوازیاثرات باکتری های محرک رشد، محلول پاشی سالیسیلیک اسید و سیلیسیم بر پارامترهای رشدی سیر تحت تنش شوری نوشته علی رضا توسلی و احمد بایبوردیاثر تیمار قارچ تریکودرما بر صفات زراعی، عملکرد دانه و روغن گلرنگ (Carthamus tinctorius) در خاک های شور حاشیه دریاچه ارومیه نوشته بهمن پاسبان اسلاماصلاح و معرفی ارقام آپومیکس درختان میوه با قابلیت باردهی مجدد بعد از سرمازدگی بهاره بهترین راهکار مقابله با پدیده سرمازدگی دیررس بهاره نوشته اکبر عبدی قاضی جهانی و نگار ولی زادهموجودی سرپای جنگل های ناحیه رویشی ارسباران نوشته راهله استادهاشمی و عظیم عباسلو و قاسم صفاپورارزیابی خصوصیات کمی، کیفی و مقدار فعالیت آنتی اکسیدانی کرچک(Ricinus communis L) در شرایط تنش خشکی و تیمارهای کودی نوشته فردانه اوسطی و حسین صفرپوربررسی تغییرات زمانی و مکانی شاخص سطح برگ و پوشش اراضی دشت شبستر با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل نوشته رضا حسن پورارزیابی کارایی پردازشگر بیوفیزیکی سنتینل ۲ در برآورد پوشش گیاهی سبز کسری (FVC) در کلاس های مختلف پوشش اراضی نوشته رضا حسن پورتعیین رتبه ی کارایی مصرف آب محصولات غله ای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از الگوی MIP-DEA نوشته علی شهنوازیبررسی تغییرات بهره وری نهاده های تولید در زراعت سیب زمینی نوشته علی شهنوازیتعیین کارایی تولید سیب زمینی در ایران نوشته علی شهنوازیبررسی بهره وری کل عوامل تولید پیاز در ایران نوشته علی شهنوازیتعیین رتبه کارایی استان های کشور در تولید پیاز با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها نوشته علی شهنوازیبررسی آثار اقتصادی استفاده از دستگاه برداشت پیاز در استان آذربایجان شرقی نوشته علی شهنوازیارزیابی منافع اقتصادی تحقیقات بادام ایران با استفاده از الگوی مازاد اقتصادی نوشته علی شهنوازیبررسی نقش بهبود کارایی و توسعه مکانیزاسیون بر دستیابی به اهداف تولیدی جو (آبی و دیم) در طول برنامه پنج ساله ششم توسعه نوشته علی شهنوازیتسریع رشد پاییزه و بهبود عملکرد کلزا (Brassica napus L.) با تیمار قارچ تریکودرما برای تعویق زمان کاشت در اقلیم های سرد نوشته بهمن پاسبان اسلامپاسخ عملکرد و کیفیت اسانس مرزه سنبله ای (Satureja spicigera) به کودهای آلی و شیمیایی نوشته فرید نورمند موید و جواد شیخ زاده

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی

دستورالعمل سرویس و نگهداری تراکتور (1359)نتایج آزمایشات کودهای شیمیایی بر روی چغندرقند منطقه تبریز ‮‭1350-1352‬ (1356)گزارش فعالیتهای تحقیقاتی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات آفات و بیمارهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانشرقی (1367)مقدمه ای بر توسعه و ترویج پرورش کرم ابریشم در استان آذربایجانشرقی (1369)تهیه خوراک دام از مازاد سیب زمینی (1368)گزارش فعالیتهای تحقیقاتی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات جنگلها و مراتع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانشرقی ()نیازسنجی و اولویت سنجی آموزشی و ترویجی استان آذربایجان شرقی(مراحل اول و دوم) (1381)نتایج تحقیقات آیش تهیه زمین نحوه کشت در زراعت گندم دیم آناتولی میانی ترکیه ‮‭1976‬‮‭1970‬ (1373)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی و تعیین آب مصرفی سیب زمینی‮‭1373 0‬ ‮‭1370‬ (1373)گزارش نهایی طرح: تعیین نیاز گندم نوید به ازت و فسفر ‮‭1372-73‬ (1376)گزارش نهایی طرح بررسی سازگاری ارقام جو در آزمایش یکنواخت مناطق سرد ایستگاه خسروشهر (1374)گزارش نهایی طرح اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام جو (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی (1374)نتایج اجرای طرحهای تحقیقی و ترویجی ‮‭1367 - 1368‬ (1369)نقش تعاونیهای تخصصی در افزایش تولید گندم (1372)گزارش پژوهشی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر سال ‮‭1368‬ (1370)گزارش پژوهشی سال‮‭1369‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی (1370)طرح توسعه کشاورزی شهرستان مرند :جلد دوم۰ زراعت (1371)طرح توسعه کشاورزی شهرستان مرند :جلد اول0 (آب و خاک) (1371)طرح اصلاح و احیا تاکستانهای استان آذربایجان شرقی ()طرح توسعه کشاورزی منطقه عجب شیر (1371)طرح توسعه کشاورزی منطقه مراغه (1371)گزارش نهایی طرح آزمایش و مقایسه اثر چند سم حشره کش بر روی تریپس پیاز در استان آذربایجان شرقی سال ‮‭1369 - 70‬ (1371)گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی (1372)مطالعات تفصیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی خسروشهر (1372)گزارش پژوهشی نهایی طرح تعیین آب مورد نیاز پیاز (1373)گزارش پژوهشی نهایی طرح تعیین آب مورد نیاز ذرت علوفه ای (1373)خالص کردن توده رایج محلی برنج در استان آذربایجان شرقی (1375)گزارش پژوهشی سال ‮‭1375‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی (1376)گزارش نهایی بررسی و تعیین بهترین تراکم در بوته هیبریدهای جدید آفتابگردان در شرایط آبی (1376)

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی

تاکنون 1 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی به صورت زیر است: