ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای مهندس داود نیک نژاد

Engineer Davood Niknezhad

مربی

محور تخصصی:علوم کشاورزی

Researcher ID: (3252)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات داود نیک نژاد در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتحقیقات صحرایی آبیاری الکترواسمزنخستین کنفرانس بهسازی زمین1380
2دریافت فایل PDF مقالهتثبیت لجن با استفاده از فناوری الکتروسینتیکاولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست1385
3دریافت فایل PDF مقالهزهکشی خاک با استفاده از فناوری الکتروسینتیکدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
4دریافت فایل PDF مقالهالکتروسینتیک و نقش آن در فرایند آبشوییدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
5دریافت فایل PDF مقالهآلودگی منابع آب و خاک با تاکید بر کشاورزی پایداردومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1387
6دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تکنولوژی الکتروسینتیک در جابجایی رطوبت خاکچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
7دریافت فایل PDF مقالهروش نوین آبیاری زیر زمینی با استفاده از جریان الکتریکینهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان سریع نفوذ آب درخاک با بهره گیری از انرژی الکتریکینهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
9دریافت فایل PDF مقالهنقش فناوری هسته ای در ایمنی مواد غذایی و سلامتیدومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی1387
10دریافت فایل PDF مقالهتحقیقات صحرایی آبیاری زیرزمینی با استفاده از فناوری الکتروسینتیکسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
11دریافت فایل PDF مقالهمستنداتی درباره رانش زمین و اثرات تخریبی آن در سال های 2007-2008چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست1387
12دریافت فایل PDF مقالهکاربردهای مختلف فناوری الکتروسینتیک در علوم آب و خاکدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی انرژیهای پاک با تأکید بر فناوریهای نوینسومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1388
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی پیامدهای ناشی از گازهای گلخانه ای و اثرات آن بر روی کره زمینسومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1388
15دریافت فایل PDF مقالهتجارت آب مجازی با تاکید بر اصلاح الگوی مصرف و توسعه کشاورزی پایدار در کشورهای خشک و نیمه خشکهمایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب1388
16دریافت فایل PDF مقالهمدیریت آب مجازی راهکار مقابله با کم آبی کشورهای خشک و نیمه خشکهمایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب1388
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی آبشستگی سازه های مستهلک کننده انرژی سیلاب در حوزه های آبخیز امستجان و انگشتجانهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
18دریافت فایل PDF مقالهاثرات زیست محیطی شبکه های ابیاری و زهکشی با نگرش بر توسعه پایداراولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی1389
19دریافت فایل PDF مقالهکاربردهای دانش هست های در تولید محصولات کشاورزی سالماولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
20دریافت فایل PDF مقالهانرژیهای نو و پاک، عامل بقای محیط زیست و توسعه پایداراولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست1389
21دریافت فایل PDF مقالهآب پاک برای جهان سالمنخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
22دریافت فایل PDF مقالهواردات آب مجازی؛ کلید امنیت غذایی و رهایی از بحران آب درکشورهای خشک و نیمه خشکنخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم بربخش کشاورزیهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای مقابله با خشکسالی در کشورهای خشک و نیمه خشکدهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
25دریافت فایل PDF مقالهنقش عملیات آخیزداری در تثبیت خاک و کنترل فرسایش و رسوب در ایستگاه تحقیقاتی آبخوان تسوجدهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات زیست محیطی عملیات آبخیزداری در رابطه با بلایای طبیعی جویدهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
27دریافت فایل PDF مقالهکنترل بیولوژیکی فرسایش ساحلی رودخانه ها با استفاده از گیاه معجزه گر و تیور (Vetiver)یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
28دریافت فایل PDF مقالهزهکشی تحت فشاریازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
29دریافت فایل PDF مقالهپایش سونامی و تشعشعات هسته ای ناشی از زلزله 8/9 ریشتری کشورژاپن درسال 2011 براساس مستنداتدومین کنفرانس ملی مدیریت بحران1391
30دریافت فایل PDF مقالهاصلاح خاک با استفاده از پدیده الکترواسمزنهمین همایش ملی بهداشت محیط1385
31دریافت فایل PDF مقالهکاهش شوری خاک با استفاده از فناوی الکتروسینتیک در شرایط آزمایشگاهیاولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب1392
32دریافت فایل PDF مقالهآلودگی منابع آب و خاک و محیط زیست بر اثر باران اسیدیاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیرپذیری جابجایی رطوبت از شدت میدان الکتریکی در مسائل آب و خاکیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
34دریافت فایل PDF مقالهمدیریت بهینه آب باران در مناطق خشک و نیمه خشکدومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
35دریافت فایل PDF مقالهمروری بر نشست کپنهاگ در رابطه با تغییرات آب و هواییبر اساس مستندات واقعی اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم1390
36دریافت فایل PDF مقالهمروری بر سیل پاکستان در سال 2010 بر اساس مستندات واقعیدومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری1393
37دریافت فایل PDF مقالهتعیین رطوبت خاک با استفاده از ثابت دی الکتریک به روش TDRهمایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
38دریافت فایل PDF مقالهواسنجی حسگر رطوبتی تدفینی برای دستگاه TDR در بافت های مختلف خاکهمایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شوری بر میزان رطوبت اندازه گیری شده به روش TDR در بافت های مختلف خاکهمایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
40دریافت فایل PDF مقالهارایه روش ارزیابی پتانسیل آبی حوضه های آبخیز جهت مدیریت جامع منابع طبیعی و آبخیزداری (مطالعه موردی: حوضه ستن چای)اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران1396
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت سطوح سنگی در تولید رواناب به منظور تامین نیاز آبی حیات وحش جزایر دریاچه ارومیهچهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1394
42دریافت فایل PDF مقالهاستحصال آب باران از سطح عایق و کنترل گرد و غبارنهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1399
43دریافت فایل PDF مقالهاستحصال آب باران از سطوح سنگی به منظورتأمین آب شرب حیات وحش جزیره کبودان دریاچه ارومیهنهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1399
44دریافت فایل PDF مقالهتأثیر خاکپوش شنی بر میزان رواناب و کنترل فرسایش سطح آبگیرنهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1399
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطوح مختلف ابگیر باران در تولید رواناب و کنترل فرسایشهشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1398

سوابق استادی داود نیک نژاد

تاریخ ایجاد رزومه: 9 آبان 1386 - تعداد مشاهده 1513 بار

نمودار سالانه مقالات داود نیک نژاد طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با داود نیک نژاد

آدرس ایمیل: niknezhad2005@yahoo.com
شماره تلفن: 041324502405
شماره همراه: 09143127251
کشور: ایران استان: آذربایجان شرقی شهر: تبریز

به اشتراک گذاری صفحه داود نیک نژاد

کلیدواژه های مهم در مقالات داود نیک نژاد

پشتیبانی