آقای دکتر بهمن پاسبان اسلام

Dr. Bahman Pasban Eslam

فرد مهم علمی - Researcher ID: (113982)

22
51
34

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی