Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 483
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 334
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 366
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 26
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1تاثیر عملیات پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک سطحی (مطالعه موردی : عرصه پخش سیلاب بر آبخوان دشت سهرین قره چریان زنجان)نشریه پژوهش های خاک1385
2ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه درکشت خالص و مخلوط ماشک گلخوشهای و تریتیکاله

فصلنامه علوم زراعی ایران1390
3ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط برای عملکرد دانه ژنوتیپ های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) با استفاده از روش AMMI
فصلنامه علوم زراعی ایران1396
4بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری و روش های کاشت بر عملکرد پیاز


پژوهش آب در کشاورزی1394
5ارزیابی و تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی زیتون در مراحل مختلف رشد با استفاده ازتکنیک دورسنجی در طارم زنجان
پژوهش آب در کشاورزی1395
6اثر کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی میوه و روغن زیتون رقم کرونائیکی
پژوهش آب در کشاورزی1391
7سهم اثر دو سرشاخه سیول و قدح در کاهش کیفیت آب رودخانه میمه؛ تعیین نقاط بحران خیز و ارائه راهکارها
فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک1401
8مقایسه اثر پروبیوتیک بیوپلاس B۲ و پری بیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ تولیدی و برخی فراسنجه های خونی مرغان تخم گذار تجاری

فصلنامه تولیدات دامی1400
9جذب بیولوژیک عنصر کادمیوم از محیط آبی به کمک ضایعات کشاورزی و گیاه کوهستانی گوش بره (Phlomis Brachyodon)
اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب1400
10ارزیابی پروفایل اسیدهای چرب روغن برخی از رقم ها و ژنوتیپ های امیدبخش زیتون در منطقه طارم استان زنجان
فصلنامه علوم باغبانی ایران1400
11مدیریت رواناب های شهری در منشا راهکاری علمی و اقتصادی (مطالعه موردی: آبخیز شهری کرج)
دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1400
12بررسی ابعاد و جایگاه شبکه های اجتماعی مجازی در فرایند یادگیری و تدریس در آموزش عالی
سیزدهمین همایش ملی آموزش1400
13بررسی الگوی توزیع شوری و سدیم خاک تحت آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی در باغات زیتون


مهندسی آبیاری و آب ایران1395
14استفاده از گیاهان پوششی خلر و ماشک به عنوان کود سبز در گندم زا رهای سرد سیرکشور
فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1393
15بررسی نیاز غذایی یونجه در سطوح مختلف شوری استان قم
فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1393
16اثر آبیاری مغناطیسی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه ذرت ) )Zea mays
فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1393
17بررسی صفات فیزیولوژیکی خلر و جو در کشت خالص و مخلوط در شرایط آبی و دیم

فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1394
18اثر سطوح آبیاری بر اساس ظرفیت زراعی بر صفات فیزیولوژیکی و زراعی چهار رقم کدوی پوست کاغذی(Cucurbita pepo L.)
فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1397
19بررسی سازگاری و مطالعه ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی تعدادی از ارقام زیتون (Olea europaea L.) در شرایط اقلیمی طارم
مجله علوم باغبانی1395
20کاربرد تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از روش طیفی
فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1384
21مدیریت و کنترل سیلاب در آبخیز شهری کرج (الزامات و راهکارها)
هشتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب1400
22بررسی و معرفی چند شاخص جدید فرسایندگی باران
فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1389
23بررسی اثر گسترش اراضی دیم بر روند تغییرات دبی سیلابی سالانه، مطالعه موردی: حوزه آبخیز قزل اوزن
فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1389
24بررسی راه کارهای کاهنده فرسایش خاک اراضی دیم

فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1388
25بررسی اثر کاربرد مالچ کاه و کلش گندم بر هدررفت خاک و مواد آلی در اراضی دیم شیب دار


فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1390
26خطای اندازه گیری دراز مدت رطوبت خاک با استفاده از TDR در عرصه پخش سیلاب استان زنجان
فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1388
27نهال کاری در حوزه های آبخیز مارنی با استفاده از آب های زیرقشری
فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1388
28ژئودایورسیتی: سیستم پشتیبان طبیعی اکوسیستم ها


دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی1398
29ارزیابی صفات کمی و کیفی و مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در جمعیت های گونه (Onobrychis vicifolia) در شرایط زنجان

فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1398
30مقایسه درصد روغن و خصوصیات میوه زیتون ارقام بومی منطقه طارم


دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

ردیفعنوان طرحسال نشر
1گزارش فعالیتهای تحقیقاتی سال ‮‭1359‬ کمیته تحقیق و نشر دانشکده کشاورزی زنجان1360
2راهنمای کاشت سیب زمینی و انبارداری آن1362
3کمباین1363
4اصلاح نخود به روش تک بوته1362
5گزارش فعالیتهای تحقیقاتی سال ‮‭1361‬1362
6گوجه فرنگی در گذشته و حال1362
7گزارش فعالیتهای تحقیقاتی سال ‮‭1360‬1361
8انواع علفهای هرز مزارع سیب زمینی وطرق مبارزه با آنها1366
9هیدرولیک کاربردی کانالهای روباز1369
10طرح مشترک تحقیق و ترویج : استفاده از علف کشها جهت کنترل علف هرز سوروف در کشت مستقیم برنج1370
11گزارش نهایی آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی ارقام نخود سفید بهاره در شرایط دیم1378
12گزارش نهایی بررسی ارقام گندم در آزمایشات مقایسه عملکرد در شرایط دیم1378
13گزارش نهایی بررسی ارقام جو در آزمایشات مقایسه عملکرد در شرایط دیم1378
14گزارش نهایی بررسی مقایسه عملکرد بین المللی ارقام نخود سفید بهاره در شرایط دیم1378
15گزارش نهایی بررسی در خزانه کراسینگ بلوک بین المللی جو زمستانه و بینابین در شرایط دیم1378
16گزارش نهایی بررسی در توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک جو در شرایط دیم1378
17گزارش نهایی بررسی جوهای زمستانه و بینابین در آزمایشات بین المللی مقایسه عملکرد در شرایط دیم1378
18گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬ بخش آفات و بیماریهای گیاهی1371
19گزارش پژوهشی سال ‮‭1374‬بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان1375
20گزارش پژوهشی سال ‮‭1374‬ بخش تحقیقات خاک وآب مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان1375
21آب و آبیاری1363
22صنایع تبدیلی انگور (به روش سنتی و صنعتی) و نقش زنان روستایی در تهیه فرآورده ها
23پروژه های آموزشی اداره ترویج کشاورزی استان زنجان (از محل اعتبارات استانی) در سال ‮‭1370‬
24کاهش ضایعات طرز تهیه سرکه از سیبهای پا درختی1374
25روش تهیه کشمش مرغوب( در محلول سرد) روش نگهداری و بسته بندی کشمش1374
26بررسی کشت یونجه در منطقه زنجان1361
27تراکتور1364
28رعایت نکاتی که در احداث باغ زیتون الزامی است1371
29ویژه نامه بمناسبت هفته بهره وری ، ‮‭1 - 7‬ خرداد
30شعر و روستا1376

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

تاکنون 0 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان تاکنون با 353 پژوهشگر از 64 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 265 مقاله نویسنده اول
   • 156 مقاله نویسنده دوم
   • 186 مقاله نویسنده سوم
   • 83 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,403,798 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   پشتیبانی