نگرشی بر چالش ها و اقدامات اجرائی ارتقاء شاخص بهره وری آب کشاورزی در استان قزوین

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 117

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSDEM03_084

تاریخ نمایه سازی: 14 خرداد 1401

چکیده مقاله:

اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری آب کشاورزی در ایران به علت محدودیت کمی و کیفی این ماده ارزشمند از جایگاه خاصی برخورداراست. در حال حاضر بهره وری آب کشاورزی در ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. تعیین و تحلیل شاخص های بهره وری آب کشاورزی در بسیاری از موارد کار ساده ای نیست زیرا آب تنها برای تولیدات کشاورزی به کار نمی رود بهره وری آب کشاورزی به منابع آب و سودمندی حاصل از آن ارتباط دارد و بسیاری از پارامترها در این زمینه کیفی بوده که قابل اندازه گیری نمی باشند . در این تحقیق وضعیت بهره وری آب کشاورزی در ترکیب کشت استان قزوین با رویکرد بهره وری فیزیکی آب مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور برآورد آب مصرفی هر محصول در واحد هکتار، از اعداد برآورد شده توسط کارشناسان معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان و یافته های تحقیقاتی موجود بهره گرفته شد. بررسی وضعیت آب مصرفی در ترکیب کشت استان نشان داد بیشترین حجم آب مصرفی به میزان ۳۰.۷۸ درصد به محصولات استراتژیک زراعی اختصاص یافته است. همچنین میانگین بهره وری مصرف آب در محصولات زراعی غالب استان در وضع موجود، ۱.۲۲ کیلوگرم بر مترمکعب بوده است. لیکن شاخص بهره وری فیزیکی آب آبیاری در استان قزوین در بازه ۰/۲۱ تا ۵/۸۵ کیلوگرم بر متر مکعب، به ترتیب برای محصولات پسته و هنداونه متغیر بوده و به دلیل سطح بالای کشت محصول گندم با شاخص بهره وری آب ۰/۶۹ کیلوگرم بر متر مکعب، میانگین وزنی شاخص بهره وری آب در استان کاهش داشته است. هرچند این شاخص در مقایسه با میانگین کشوری بالاتر می باشد

نویسندگان

افشین یوسف گمرکچی

استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران