تحلیل عدم قطعیت و ارزیابی ریسک روگذری سد مارون با استفادهاز روش مونت کارلو و روش مربع لاتین

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 538

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSW-29-3_001

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

سد خاکی به دلایل نشست پی و خزش، روگذری، فرسایش سرریز، لغزش و غیره تخریب می شود که روگذری عمده ترین دلایل شکست سد می باشد. از طرفی طراحی سدها تحت تاثیر عدم قطعیت و پتانسیل شکست میباشد لذا آنالیز ریسک و عدمقطعیت در طراحی سدهای مخزنی از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف اصلی در این تحقیق ارایه روش هایی برای آنالیز عدم قطعیت و برآورد ریسک روگذری سد می باشد. از دبی ورودی سالانه به مخزن سد مارون جهت آنالیز هفت ر خداد سیل حدی با دوره بازگشت های مختلف استفاده شده است. عدم قطعیت بالاترین ارتفاع سطح آب مخزن در این هفت سیل با استفاده از روندیابی مخزن و بررسی اثر چهار عامل غیرقطعی تاثیرگذار در آن محاسبه شد. آنالیز عدم قطعیت و ریسک روگذری در این مطالعه از با روش های: 1) شبیه سازی مونت کارلو MCS 2) شبیه سازی مربع لاتین LHS صورت می گیرد. نتایج نشان می دهد که عدم قطعیت ارتفاع آب در روش مونت کارلو بیشتر از روش مربع لاتین بوده از طرفی ریسک روگذری محاسبه شده در روش مربع لاتین بیشتر از روش مونت کارلو میباشد. هم چنین افزایش دبی ورودی نسبت به افزایش دوره بازگشت در تغییرات ریسک روگذری سد مارون موثرتر است.

نویسندگان

جمال محمد ولی سامانی

استاد سازه های آبی گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس

حامد رادمهر

دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های آبی گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس

مجید دلاور

استادیار گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس