بررسی روابط مختلف تراوش غیردارسی و مدل ریاضی محاسبه جریان در محیط های متخلخل مستغرق

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,640

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC05_213

تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1384

چکیده مقاله:

این تحقیق درباره محیط های متخلخلی می باشد که جریان از درون و روی آنها در حالت استغراق عبور می کند.یکی از این نوع محیطهای متخلخل که برای ایجاد تاخیر در سیلاب و کاستن از پیک هیدروگراف سیلاب طراحی و ساخته می شود سد پاره سنگی تاخیری نام دارد. جریان مستغرق در محیطهای متخلخل را می توان در سه ناحیه جریان بالائی، جریان درناحیه تراوش نرمال و ناحیه انتقالی مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق ابتدا با توجه به روابط ارائه شده توسط محققین مختلف برای تراوش در محیط های متخلخل درشت دانه، یک مدل ریاضی برای محاسبه دبی جریان عبوری در سدهای پاره سنگی تاخیری مستغرق ارائه شده است و برای بررسی صحت مدل ریاضی تهیه شده دو مدل فیزیکی از سد پاره سنگی به ابعاد 30*30*60 سانتیمتر و با قطر دانه بندی 10-15mm و 15-20mm ساخته شده است. در ادامه به بررسی روابط و ضرائب ارائه شده توسط محققین مختلف برای جریان درون محیطهای متخلخل پرداخته شده و بهترین روابط انتخاب گردیده اند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

کوروش قادری

دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

جمال محمد ولی سامانی

دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

علیرضا عمادی

دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس