بررسی عملکرد سیاست های کلی درخصوص بخش محیط زیست

نوع محتوی: گزارش
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1162222
تاریخ درج در سایت: 15 اسفند 1399
مشاهده: 518
تعداد صفحات: 27
سال انتشار: 1398

فایل این گزارش در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این گزارش:

چکیده گزارش:

سیاست های ۱۵ گانه نظام در حوزه محیط زیست، براساس بند «۱» اصل یکصدودهم قانون اساسی توسط  مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ به قوای کشور ابلاغ شد. در سیاستهای کلی نظام، برمبنای اصول و اهداف جمهوری اسلامی ایران چارچوب ها و جهت گیری های کشور در همه عرصه های حکومتی مشخص شده و اجرای مفاد آن الزامآور است؛ به این معنا که براساس مفاد این سیاست ها، قوای سه گانه و نهادهای حکومتی موظف به گام برداشتن در جهت تحقق آنها هستند. برای تحقق این سیاست ها باید اجرای آن به صورت متمادی مورد بررسی قرار گیرد. شاخص هایی در جهت ارزیابی پیشرفت سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست مشخص شده است و براساس این شاخص ها هرساله عملکرد قوای سه گانه و
نهادهای حکومتی در مسیر اجرای این سیاست ها بررسی می شود. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که تنها ۴۷ درصد اهداف سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری توسط دستگاه های اجرایی در بخش محیط زیست تحقق یافته و ۵۳ درصد فاقد عملکرد یا تحقق نیافته است. این وضعیت نشان از آن دارد که طی چهار سال گذشته دستگاه های اجرایی در تعیین نحوه حرکت و نقشه راه، آنگونه که انتظار می رود به صور جدی و فعال پیگیر تمام ابعاد سیاست های ابلاغی درخصوص محیط زیست نبودهاند و برنامه ریزی عملیاتی ازسوی مجریان در این حوزه صورت نگرفته و سمت وسوگیری های برنامه مشخص نشده است. لذا جهت تحقق اهداف سیاست های کلی ابلاغی در حوزه محیط زیست نیاز به برنامه ریزی های دقیق ازسوی قوای سه گانه نظام و سازمان های وابسته به آنهاست. 

کلیدواژه ها:

سیاست های کلان. محیط زیست