آقای دکتر سید جمشید موسوی

Dr. SeyyedJamshid Mousavi

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (415141)

74
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی