آقای عباس سروش

Abass Soroush

دانشیار،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180420)

49
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی