آقای دکتر یوسف مولائی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (482810)

13
18

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی