خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,096
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,004
رتبه علمی در کل کشور: 169
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 4
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 9 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

شبیه سازی رسوب معلق با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشینی و داده های بارش ماهواره CHIRPS با تاکید بر خوشه بندی داده ها و آزمون گاما، مطالعه موردی: حوزه آبخیز رامیان، استان گلستان نوشته محمودرضا طباطبایی و امین صالح پور جم و جمال مصفاییتعیین ضرایب اصلاحی هیدروگراف رواناب در شرایط احداث بندهای کوتاه آبخیزداری در آبراهه ها نوشته روح انگیز اختری و محمد رستمیمدلسازی حساسیت به زمین لغزش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در حوضه سقزچای جنوب استان اردبیل نوشته صمد شادفرالگوهای روزانه گردش جوی زمستانه تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال بر روی ایران و خاورمیانه نوشته طیب رضییبررسی عملکرد مدل بیشینه آنتروپی در تعیین اهمیت عوامل موثر محیطی در ایجاد فرسایش خندقی در مناطق نیمه خشک نوشته کوروش شیرانیمدیریت جامع حوزه های آبخیز و بلایای طبیعی و بحرانهای حوضه ها نوشته ضیاءالدین شعاعیسازگاری با بحران کم آبی در مناطق کوهستانی اشکورات با استحصال آب از مه نوشته داود نیک کامی و مهران زندپهنه بندی خطر وقوع فرونشست زمین در دشت هشتگرد بر اساس رویکرد تلفیقی تصمیم گیری چند معیار: WOI-BWM نوشته میرمسعود خیرخواه زرکشتهیه تقویم گردشگری استان کردستان در مقیاس روزانه براساس شاخص زیست اقلیمی SET نوشته مهران زندپایش سطح برف حوضه سد شاه چراغی با استفاده از تصاویر NOAA-AVHRR نوشته بهرام ثقفیانپهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در قلمرو کوچ نشینان (مطالعه موردی: حوضه طالقان) نوشته صمد شادفرمدل سازی مبتنی بر هوش محاسباتی در برآورد بار معلق رودخانه (ایستگاه باقرآباد قمرود) نوشته احمد حسینی و محمودرضا طباطباییبرآورد حجم واریزه های سیلاب سیجان با استفاده از نقشه برداری زمینی و ابزار Civil-۳D نوشته روح انگیز اختری و مجید زارعی و محمدرضا غریب رضابررسی موانع مشارکت جوامع محلی در اجرای پروژه های آبخیزداری در حوضه سراب باغ استان ایلام نوشته امین صالح پور جمارایه الگویی سازگار برای سطوح آبگیر بام در کلانشهرها (مطالعه موردی، مجتمعی مسکونی در کرج) نوشته محمود عرب خدریبررسی رابطه ضریب رواناب و شدت بارش در اراضی مرتعی (مطالعه موردی: سنگانه کلات) نوشته جهانگیر پرهمتاثر اندازه سطح میکروکچمنت ها بر روی پارامترهای رویشی نهال های زیتون کاشته شده در منطقه گنبد نوشته محمد روغنیپیش بینی اثر تغییر اقلیم بر دما و بارش دهه ۲۰۲۰ نوشته مسعود گودرزی و محمد جعفر سلطانیبررسی پتانسیل تولید رواناب در حوضه های آبخیز کوچک (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سنگانه کلات) نوشته جهانگیر پرهمتبررسی نقش سامانه های آبگیر باران (سطوح شیروانی) به منظور آبیاری باغات و باغچه ها (مطالعه موردی: آبیاری مرکبات در باغات ویلایی) نوشته شعبانعلی غلامی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

تقلیل یا حذف شخم‭Minimum or Notillage‬ (1354)طرح ضربتی کنترل فرسایش خاک و تثبیت کناره رودخانه ارس در ناحیه دیم قشلاق زلکه قره قیون زنگنه: استان آذربایجان غربی (1361)چرا باید جنگلها را حفظ کرد (1364)بررسی نتایج حاصل از مقایسه روش های تهیه نقشه کاربری به منظور تهیه دستورالعمل تهیه نقشه های استفاده از اراضی و پوشش زمین با استفاده از داده های سنجش از دور (1387)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: ارزیابی روشهای پهنه بندی خطر زمین لغزش در شیبهای طبیعی (1381)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: ارزیابی روشهای متداول پهنه بندی خطر حرکات توده ای به منظور یافتن روشهای سازگار با اقالیم ایران با استفاده از ‭GIS (‬فازیک: اقلیم نیمه مرطوب حوزه طالقان) (‮‭1375-1379‬) (1381)کاربردهای تحقیقاتی و مطالعاتی مدل ‭PSIAC ‬در محیط ‭GIS‬ (1381)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: اندازه گیری فرسایش و رواناب در کرتهای استاندارد به منظور ارزیابی فرمول جهانی تلفات خاک (‮‭1372-1378‬) (1381)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: ارزیابی نتایج عملیات آبخیزداری انجام شده در حوزه آبخیز سد لار (‮‭1374-1376‬) (1381)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: بررسی قابلیت کاربرد مدل تجربی ‭MUSLE ‬در برآورد رسوب سالانه و رسوب حاصل از رگبارهای منفرد (‮‭1374-1377‬) (1380)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: بررسی نظریه های انتقال رسوب ساحلی (‮‭1376-1379‬) (1380)بررسی ویژگیهای باران در رابطه با روشهای برآورد سیلاب در ایران (1380)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: بررسی تاثیر طول، فاصله و شکل اپی های گابیونی در حفاظت سواحل و رودخانه ها (‮‭1373-1376‬) (1381)بررسی نحوه استفاده از مدل ‭PSIAC ‬در مطالعات و پایان نامه ها (1381)مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور ()بررسی و ارزیابی آبخیزها به منظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان تهران (1382)بررسی کاربرد صفحات مستغرق جهت حفاظت و تثبیت حاشیه رودخانه های فصلی (1382)ارزیابی فنی و اقتصادی اپی های احداث شده بر روی رودخانه زنجانرود (1382)تهیه مدل ریاضی جریان در کانالهای چند شاخه و حلقوی (1382)پروژه مکان یابی سدهای زیرزمینی در منطقه خرانق (1382)ارایه روشی برای برآورد میزان خسارت در اراضی کشاورزی پهنه سیل گیر در حوزه آبخیز میانکوه یزد (1382)سدهای زیرزمینی ؛ راهکاری اقتصادی و موثر برای مدیریت و توسعه منابع آب. جلد اول مبانی امکان سنجی و طراحی (1383)نشریه موادآلاینده، استانداردها و روشهای بهبود کیفیت آب (1383)مطالعه، شناسایی و ارزیابی روش های سنتی بهره برداری از سیلاب در استان سیستان و بلوچستان (1383)تعیین منشا رسوبات بادی حوزه آبخیز آب باریک بم با استفاده از روشهای رسوبشناسی (1383)بررسی امکان استفاده از مدل جریان آبهای زیرزمینی ‭MODELFLOW ‬جهت اتصال به مدل ریاضی سیستم پخش سیلاب (1384)گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در استان کهگیلویه و بویراحمد (1384)ارزیابی کیفی طرحهای اجرا شده مهار سیل در رودخانه ها و مسیل ها (1384)بررسی اثر مدیریت زراعی بر فرسایش آبی در اراضی دیم (1384)بررسی ویژگیهای سواحل استان سیستان و بلوچستان (1384)

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

تاکنون 3 کنفرانس توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: