Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,942
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,004
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 158
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 4
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1مقایسه عوامل موثر بر عدم مشارکت در طرح های آبخیزداری از دیدگاه کارشناسان و جوامع محلی
فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1401
2بررسی اثر سیلاب بر ترمیم پیکره آبی تالاب های منتخب حوزه آبخیز مولاب با استفاده از سنجش از دور، مطالعه موردی: تالاب گوری بلمک و تالاب های سه گانه پل دختر
فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1401
3بررسی و تحلیل غلظت فلزات سنگین و شاخص های آلودگی رسوبات در کانون گرد و غبار هندیجان، استان خوزستان
فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1401
4پیش بینی تغییرات اقلیمی با استفاده از مدل های گردش عمومی جو و مقیاس کاهی مدل های SDSM و LARS-WG تحت سناریوهای واداشت تابشی در حوضه آبریز دز

فصلنامه جغرافیای طبیعی1401
5مدلسازی انتقال نیکل در خاک بر مبنای رفتار طیفی خاک سطحی
نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز1401
6برآورد دقت روابط انتقال دبی رسوب رودخانه خنداب، ایستگاه جوشیروان با استفاده از مدلHEC-RAS
فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1401
7پهنه بندی مناطق مستعد وقوع بیماری فوزاریوم خوشه گندم با استفاده از مدل فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در استان گلستان
فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1395
8بررسی کاربرد معادله تجربی اینگهام و معادله تئوری ودرنیکو در برآورد نشت آب از کانال های منطقه رودشت اصفهان
پژوهش آب در کشاورزی1393
9شناسایی مکان های مناسب استحصال آب زیرسطحی با استفاده از سد زیرزمینی (مطالعه موردی: حوضه های مرزی شهرستان تربت جام)
مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران1400
10پتانسیل تولید سیلاب و تعیین مناطق مولد سیل با استفاده از نرم افزار ArcGIS و مدل ModClark در حوضه تالار
مهندسی آبیاری و آب ایران1401
11تاثیر زهکشی سطحی و زیرزمینی بر عملکرد برنج و اجزای آن در اراضی شالیزاری
پژوهش آب در کشاورزی1391
12مدیریت کیفیت منابع آب زیرزمینی مناطق خشک با توسعه طرح های تغذیه مصنوعی
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397
13بررسی خشکسالی هواشناسی و خشکسالی هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز الشتر
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397
14ارائه طرح الگویی مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی استان لرستان (مطالعه موردی : شهرستان الشتر)

سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397
15تاثیر سامانه های استحصال آب باران در افزایش رطوبت پروفیل خاک باغات دیم اهرم استان بوشهر
دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
16بررسی تاثیر شکست امواج در محل شمع های استوانه ای سازه های حفاظت سواحل بر میزان عمق آبشستگی
دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1400
17ارزیابی انتقال مدیریت آبیاری و تعیین شاخص های کلیدی
فصلنامه مدیریت آب و آبیاری1391
18بررسی شدت سیل خیزی زیرحوضه های کارون و عوامل موثر بر آن در شبیه سازی مدیریت یکپارچه و نیمه توزیعی سیلاب
فصلنامه مدیریت آب و آبیاری1392
19کاربرد منطق فازی در برآورد مقادیر غیردقیق شاخص فرسایندگی باران و تغییرات مکانی آن در حوزه آبخیز دریای خزر

نشریه پژوهش های خاک1392
20بررسی پایداری و اثرات متقابل خصوصیات فیزیکی - شیمیایی مارن حساس به فرسایش و پوشش گیاهان مرتعی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: شهرستان شاهرود)
جغرافیا و پایداری محیط1401
21بررسی توانایی عناصر نادر خاکی در تفکیک رسوبات واحدهای سنگی برای استفاده در مطالعات منشاءیابی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز چنداب
فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1401
22بررسی تاثیر خشک سالی بر جریان پایه با شاخص جریان پایه استاندارد شده، مطالعه موردی: حوضه کاکارضا


فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1401
23وضعیت فرسایش آبی و رسوبدهی ایران، واکاوی آماری و مقایسه ای
دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی1400
24رابطه برخی خصوصیات خاک با مقادیر دبی ویژه و بار رسوب معلق ویژه در آبخیز رودخانه کرج، کسیلیان، رود زرد و سعیدآباد چای
چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری1400
25تاثیر پوشش گیاهی مرتعی بر سازندهای مارنی در محدوده شهرستان ایلام
فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی1401
26ارزیابی میزان آلودگی و توزیع فلزات سنگین در رسوبات رودخانه کارون در بازه پل پنجم تا فارسیت با استفاده از داده های ژئوشیمیایی و تحلیل های آماری
دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1400
27تاثیر جریان تحت فشار بر آبشستگی پایه پل در مقاطع مرکب با پوشش گیاهی
فصلنامه هیدرولیک1401
28پیش نگری تغییرات بارش در سواحل جنوبی دریای خزر تا پایان قرن ۲۱ با استفاده از سناریوهای مختلف واداشت تابشی
مجله آمایش جغرافیایی فضا1400
29نقش انسان بر مورفولوژی رودخانه ای هولوسن بالایی و شکل گیری کانون های گرد و غبار در جنوب غرب استان خوزستان
مجله آمایش جغرافیایی فضا1400
30طبقه بندی مارن های استان زنجان براساس خصوصیات فیزیکوشیمیایی و تحلیل خوشه ای

فصلنامه پژوهش های دانش زمین1400

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

ردیفعنوان طرحسال نشر
1تقلیل یا حذف شخم‭Minimum or Notillage‬1354
2طرح ضربتی کنترل فرسایش خاک و تثبیت کناره رودخانه ارس در ناحیه دیم قشلاق زلکه قره قیون زنگنه: استان آذربایجان غربی1361
3چرا باید جنگلها را حفظ کرد1364
4بررسی نتایج حاصل از مقایسه روش های تهیه نقشه کاربری به منظور تهیه دستورالعمل تهیه نقشه های استفاده از اراضی و پوشش زمین با استفاده از داده های سنجش از دور1387
5گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: ارزیابی روشهای پهنه بندی خطر زمین لغزش در شیبهای طبیعی1381
6گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: ارزیابی روشهای متداول پهنه بندی خطر حرکات توده ای به منظور یافتن روشهای سازگار با اقالیم ایران با استفاده از ‭GIS (‬فازیک: اقلیم نیمه مرطوب حوزه طالقان) (‮‭1375-1379‬)1381
7کاربردهای تحقیقاتی و مطالعاتی مدل ‭PSIAC ‬در محیط ‭GIS‬1381
8گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: اندازه گیری فرسایش و رواناب در کرتهای استاندارد به منظور ارزیابی فرمول جهانی تلفات خاک (‮‭1372-1378‬)1381
9گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: ارزیابی نتایج عملیات آبخیزداری انجام شده در حوزه آبخیز سد لار (‮‭1374-1376‬)1381
10گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: بررسی قابلیت کاربرد مدل تجربی ‭MUSLE ‬در برآورد رسوب سالانه و رسوب حاصل از رگبارهای منفرد (‮‭1374-1377‬)1380
11گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: بررسی نظریه های انتقال رسوب ساحلی (‮‭1376-1379‬)1380
12بررسی ویژگیهای باران در رابطه با روشهای برآورد سیلاب در ایران1380
13گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: بررسی تاثیر طول، فاصله و شکل اپی های گابیونی در حفاظت سواحل و رودخانه ها (‮‭1373-1376‬)1381
14بررسی نحوه استفاده از مدل ‭PSIAC ‬در مطالعات و پایان نامه ها1381
15مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
16بررسی و ارزیابی آبخیزها به منظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان تهران1382
17بررسی کاربرد صفحات مستغرق جهت حفاظت و تثبیت حاشیه رودخانه های فصلی1382
18ارزیابی فنی و اقتصادی اپی های احداث شده بر روی رودخانه زنجانرود1382
19تهیه مدل ریاضی جریان در کانالهای چند شاخه و حلقوی1382
20پروژه مکان یابی سدهای زیرزمینی در منطقه خرانق1382
21ارایه روشی برای برآورد میزان خسارت در اراضی کشاورزی پهنه سیل گیر در حوزه آبخیز میانکوه یزد1382
22سدهای زیرزمینی ؛ راهکاری اقتصادی و موثر برای مدیریت و توسعه منابع آب. جلد اول مبانی امکان سنجی و طراحی1383
23نشریه موادآلاینده، استانداردها و روشهای بهبود کیفیت آب1383
24مطالعه، شناسایی و ارزیابی روش های سنتی بهره برداری از سیلاب در استان سیستان و بلوچستان1383
25تعیین منشا رسوبات بادی حوزه آبخیز آب باریک بم با استفاده از روشهای رسوبشناسی1383
26بررسی امکان استفاده از مدل جریان آبهای زیرزمینی ‭MODELFLOW ‬جهت اتصال به مدل ریاضی سیستم پخش سیلاب1384
27گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در استان کهگیلویه و بویراحمد1384
28ارزیابی کیفی طرحهای اجرا شده مهار سیل در رودخانه ها و مسیل ها1384
29بررسی اثر مدیریت زراعی بر فرسایش آبی در اراضی دیم1384
30بررسی ویژگیهای سواحل استان سیستان و بلوچستان1384

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

تاکنون 3 کنفرانس توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

آمار سالانه پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

نمودار انتشار سالانه مقالات

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تاکنون با 1,598 پژوهشگر از 152 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 767 مقاله نویسنده اول
  • 955 مقاله نویسنده دوم
  • 692 مقاله نویسنده سوم
  • 212 مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازپژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,404,117 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
پشتیبانی