بررسی آزمایشگاهی رابطه آبگذری و اندازه روزنه در حوضچه های رسوبگیر گردابی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,427

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDNC01_182

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1384

چکیده مقاله:

استفاده از مدل های آزمایشگاهی و هیدرولیکی در تعیین مکانیزم رفتاری جریانهای گرئابی توصیه شده است . حوضچه های رسوبگسر گردابی از جمله تاسیسات آبی هستند که برای جداسازی آب حاوی رسوب از آن ، به هنگام چرخش جریان، استفاده میشود. هسته هوای شکل گرفته در مرکز گردابه به داخل روزنه نفوذ می کند و بهمیزان قابل توجهی تلفات دبی را به جهت کاهش سطح مقطع موثر روزنه، کاهش میدهد. تعیین میزان آبگذری از روزنه در حوضچه های رسوبگیر گردابی یکی از معیارهای طراحی اینگونه حوضچه ها است. تحقیق حاضر با بررسی آزمایشگاهی و اندازه گیریها در حوضچهای به قطر 245 میلیمتر و ارتفاع 185 میلیمتر با 7 روزنه مختلف و دبی، ارتفاع سطح آب روی روزنه، به رابطه ای با ضریب تعیین R2=0.94 برای تخمین میزان آبگذری از روزنهها دست یافته و آن را برای کاربردهای طراحی پیشنهاد میدهد.

نویسندگان

مجتبی صانعی

عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری