آقای دکتر احمد خدادادی دربان

Dr. Ahmad Khodadadi

استاد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (326517)

55
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی