استفاده چند باره از آب

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,038

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCWR01_041

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1393

چکیده مقاله:

هدف اصلی طرحهای توسعه تولید و توزیع ثروت است تا شرایط رفاه در جامعه فراهم شود. در صورتیکه توسعه اقتصادی همراه باشد با توسعه اجتماعی جامعهای ایجاد میگردد که در آن علم، هنر و اخلاق در آن توسعه یافتهو حیات یک موهبت الهی بشمار می آید و در این اجتماع محیطزیست کمتر مورد تهدید و تخریب واقع میگردد. برای توسعه در بخشهای شهری، صنعتی و کشاورزی نیاز به آب است و ارقام و اعداد نشان میدهد که کشور ماهم با کمبود آب روبهروست و هم با آلودگی منابع آب. بنابراین توسعه همه جانبه آب ضروریست که محورهای اساسی آن عبارتند از: - مهار بارشها- صرفهجویی در مصرف- جلوگیری از آلودگی - توسعه منابع آب جدید چون فاضلابها و آبهای شور و لبشور همچنین از آنجا که فاضلاب حاوی انواع آلایندههای فیزیکی، بیولوژیکی، میکروبی و شیمیایی است، ضروریستقبل از تخلیه به محیط مورد تصفیه قرار گیرد که پس از تصفیه آب غیر متعارف تولید شده دارای پتانسیلهای مختلف مصرف میباشد. این پتانسیلهای مصرف عبارتند از مصرفهای شهری، صنعتی، کشاورزی ومحیطزیستی که هر کدام معیارهای ویژهای از کیفیت آب را نیاز دارند و لازم است نقشه راه توسعه منابع آب در چهار محور پیشگفته تهیه و تدوین گردد

نویسندگان

ناصر رازقی

شرکت نارون آرا- بخش انرژی و محیط زیست

رویا منصوری

شرکت نارون آرا- بخش انرژی و محیط زیست

پیمان روحانی

شرکت نارون آرا- بخش انرژی و محیط زیست