خانم دکتر پروین نصیری

Dr. Parvin Nassiri

عضو گروه HSE ,استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182144)

83
48
41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی