ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای دکتر ولی احمد سجادیان

Doctor Valiahmad Sajjadian

استاد

Researcher ID: (118470)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات ولی احمد سجادیان در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سدیم موجود در گل حفاری بر محیط زیست در مخزن نفتی اهوازسومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها1385
2دریافت فایل PDF مقالهمعرفی روشی نوین از مجموعه تکنیک های هوش مصنوعی و بکارگیری آن جهت بهینه سازی پارامتر های موثر در تولید از میادین نفتیدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دوغابهای سیمان چاههای یکی از مخازن جنوب و ارائه راهکارمناسب جلوگیری از دوپهن شدن لوله های جداریاولین کنگره مهندسی نفت ایران1385
4دریافت فایل PDF مقالهمطالعات آزمایشگاهی جهت شناسایی ژل پلیمرهای کاربردی در دما و فشار مخزناولین کنگره مهندسی نفت ایران1385
5دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی عملکرد ژل پلیمرها به منظور جلوگیری از تولید آب در چاههای تولیدیاولین کنگره مهندسی نفت ایران1385
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعات آزمایشگاهی رسوب واکس در خطوط لوله جهت بررسی تأثیر پارامترهای مختلفاولین کنگره مهندسی نفت ایران1385
7دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی و شبیه سازی تزریق گاز غیر امتزاجی در شاخص یکی از مخازن نفتی ایراناولین کنگره مهندسی نفت ایران1385
8دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی منطقه ای مخزن آسماری میدان نفتی نفت شهر به منظور طراحی چاههای افقیاولین کنگره مهندسی نفت ایران1385
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مناسبترین روش ازدیاد برداشت در مخازن کربناته شکافدار ایران با الگوبرداری ازمخزن هفتگل و مقایسه آن با چند مخزن شکافدار در سایر کشورهادوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1387
10دریافت فایل PDF مقالهمطالعه شبیه سازی به منظور مشخص نمودن سناریو تولید بهینه از یکی از مخازن جنوب غرب ایرانکنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی1388
11دریافت فایل PDF مقالهمطالعه موردی برداشت نفت از مخزن هفتگل و چند مخزن موفق جهان جهت بررسی تولید صیانتی از مخازن شکافدار ایراناولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور1387
12دریافت فایل PDF مقالهمطالعه شبیه سازی به منظور مشخص نمودن سناریو تولید بهینه از یکی از مخازن جنوب غرب ایراناولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور1387
13دریافت فایل PDF مقالهتفکیک شیمیایی عناصر سنگین(Ar،cd،fe،hg،V )در پسماند سیالات حفاری سازند گچساران_میدان نفتی اهواز و منشاءیابی عناصر با استفاده از نرم افزار Mvspپنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها1390
14دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی تزریق غیر امتزاجی گاز در یکی از مخازن جنوب غربی ایران تحت سناریوهای مختلف تولید و انجام حساسیت سنجیسومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی1390
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پارامتر های شکاف بر مکانیزم ریزش ثقلی در فرآیند تزریق گاز در مخازن شکافداراولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
16دریافت فایل PDF مقالهتعیین لیتولوژی سازندهای مخازن نفتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چند لایهایاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
17دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی ترکیبی پروژه های تزریق دی اکسید کربن نیتروژن و گاز واقعی درازدیاد تولید و راندمان نهایی دریکی از مخازن نفتی شکافدار جنوب غرب ایراناولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
18دریافت فایل PDF مقالهمطالعه و مدلسازی تزریق نیتروژن جهت ازدیاد برداشت از یکی از مخازن کربناته شکافدار ایراناولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
19دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی 3بعدی پایداری دیواره چاه با استفاده از نرم افزار Flac3Dچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
20دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پایداری چاه مخزن فهلیان میدان نفتی دارخوین با استفاده ازنرم افزار Flac3Dچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
21دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ژئومکانیکی لایه مخزنی فهلیان به منظور عملیات شکاف هیدرولیکی (مطالعه موردی میدان نفتی دارخوین)شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
22دریافت فایل PDF مقالهمطالعه وشبیه سازی تزریق غیر امتزاجی گاز به یکی از مخازن نفت سنگین جنوب غرب کشوراولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت1392
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی علل افزایش تولید آب ناخواسته از مخازن نفتی و مدیریت آناولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت1392
24دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی پیش بینی ضریب تراکم پذیری گاز طبیعی با استفاده ازترکیب شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک بر پایه معادله حالت MMAسومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی1393
25دریافت فایل PDF مقالهمطالعه شبیه سازی تزریق غیرامتزاجی گاز در یکی از مخازن شکافدار جنوب غرب ایرانسومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی1393
26دریافت فایل PDF مقالهساخت دستگاه هوشمند اندازه گیری ضریب تراکم پذیری گاز طبیعی با بهره گیری از ترکیب شبکه های عصبی با الگوریتم جمعیتی گروه ذراتدومین همایش ملی نفت و گاز ایران1393
27دریافت فایل PDF مقالهعملکرد چاههای افقی در مخازن گاز میعانی و تاثیر آن بر شاخص تولیدمیدان مشترک پارس جنوبی و شمال قطرچهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته1394
28دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از نرم افزار اسپن جهت بهینه سازی عملیات مشبک کاری درمیدان اهوازاولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز1393
29دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پایداری دیواره چاه با استفاده از نرمافزارFlac3D (مطالعه موردی یکی ازچاههای نفت میادین جنوب غرب ایران)نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)1393
30دریافت فایل PDF مقالهافزایش بهرهوری چاه مخازن گازمیعانی با استفاده از روشتغییرترشوندگی در میدان مشترک پارس جنوبی شمال قطرکنفرانس بین المللی علوم و مهندسی1394
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تزریق همزمان آب و گاز در نحوه عملکرد یکی از مخازن غرب کشورسومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی1395
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تزریق غیرامتزاجی گاز در نحوه عملکرد یکی از مخازن غرب کشورسومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی1395
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تزریق آب در نحوه عملکرد یکی از مخازن غرب کشورسومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی1395
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی و شبیه سازی یکی از مخازن غرب کشورسومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی1395
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیرمحلول آب هوشمند و سورفکتانت بر ازدیادبرداشت نفت در مخازن کربناتهسومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی1396
36دریافت فایل PDF مقالهکنترل سکوهای نفتی با استفاده از سیستم های کنترل گستردهسومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی1396
37دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی اثر یون ها بر عملکرد آب هوشمند در مخازن ماسه سنگیهفتمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت1397

مقالات ولی احمد سجادیان در ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی ولی احمد سجادیان

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1

تحصیلات تخصصی ولی احمد سجادیان

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1مهندسی نفت
پسا دکتری1374-1378
2مهندسی نفتکارشناسی ارشد1367-1369
3مهندسی نفتکارشناسی1355-1359

جوایز و افتخارات ولی احمد سجادیان

ردیفعنوان جایزه، مقام، رتبهسال
1رتبه اول دوره مهندسی نفت دانشکده نفت آبادان1359
2رتبه اول دوره کارشناسی ارشد نفت دانشکده نفت آبادان1369
3موسس انجمن مهندسی نفت ایران1374
4رئیس انجمن مهندسی نفت ایران1396
تاریخ ایجاد رزومه: 21 تیر 1399 - تعداد مشاهده 575 بار

نمودار سالانه مقالات ولی احمد سجادیان طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با ولی احمد سجادیان

آدرس ایمیل: sajjadian.va@gmail.com
کشور: ایران

به اشتراک گذاری صفحه ولی احمد سجادیان

پشتیبانی