ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مهدی جلیلی

Mahdi Jalili

استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180865)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی مهدی جلیلی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه فردوسی مشهد
هیات تحریریهدوفصلنامه تاریخ و فرهنگ

مقالات مهدی جلیلی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی زباله تولیدی تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رو شهای آماری چند متغیرهسومین همایش ملی مدیریت پسماند1386
2دریافت فایل PDF مقالهروابط تجربی بین سختی خاک دانه ای با زاویه اصطکاک داخلی بر اساس نتایج آزمونهای صحرایی و آزمایشگاهیسومین کنگره ملی مهندسی عمران1386
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شکل گوژپشتی دیوار ساحلی بلوک بتنی بر پایداری دیوار در شرایط لرزهای و پیشنهاد شکل مناسب با توجه به ضریب زلزله و ارتفاع دیوارچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
4دریافت فایل PDF مقالهاثر افزایش نانو ذرات سیلیکا بر خواص مورفولوژیکی، رئولوژیکی و الکتروشیمیایی لاک شفاف پلی اورتاناولین همایش علمی، دانشجویی علوم و فناوری رنگ1387
5دریافت فایل PDF مقالهمقیاس کردن مصالح لایروبی دانه ای به منظور مدلسازی فیزیکی سازه ژئوسینتتیکی سلولیچهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران1389
6دریافت فایل PDF مقالهنقد مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامیهمایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت1391
7دریافت فایل PDF مقالهنقد مقررات مربوط به سرمایه در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود در قانون تجارت و لایحه جدیدهمایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت1391
8دریافت فایل PDF مقالهرابطه ی عرف و قانوننخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی1391
9دریافت فایل PDF مقالهPresenting a multicast routing protocol for enhanced efficiency in mobile ad-hoc networksهفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی1391
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی مطالعات انجام شده در زمینه اثر لاستیک فرسوده بر مقاومت برشی خاکهای دانه ایاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک1392
11دریافت فایل PDF مقالهبرنامه عملیاتی اضطراری کلیدی در برنامه ریزی اضطراریسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
12دریافت فایل PDF مقالهتعیین حرکت جانبی لرزه ای برای دیوار حائل وزنی واقع بر خاک ماسه ای با روش تحلیل دینامیکیاولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی1393
13دریافت فایل PDF مقالهنقش برنامه‌ریزی محله‌ای در آمادگی کلانشهرها در برابر زلزلهکنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری1392
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ارتفاع و پریود موج بر روانگرایی بستر خلیج فارس تحت بار سیکلیک موجاولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری1393
15دریافت فایل PDF مقالهتحلیل دو بعدی پایداری شیروانی های خاکی با استفاده از روش کاهش مقاومت برشیاولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر افزودنی های نانو بر خواص مهندسی مصالح خاکی (مطالعه موردی خاک رس زنجان)اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
17دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی روانگرایی بستر دریا تحت بار دینامیکی امواجاولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
18دریافت فایل PDF مقالهتعیین پارامترهای مهندسی خاک با استفاده از روش های لرزه نگاری مهندسی (مطالعه موردی: شهر سمنان)اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
19دریافت فایل PDF مقالهتخمین دوران لرزه ای دیوار حایل وزنی در خاکهای ماسه ایاولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استفاده از ستون سنگی روکش دار بر عملکرد پی های سطحیکنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی1394
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری شیروانی تحت اثر ترانشه برداری از دامنه با نگرش بر وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی : راه روستایی اردغان در شمال شرق ایران)همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری1394
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر مشخصات میخ بر عملکرد شیروانی خاکی مسلح شده به روش میخکوبیدومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری1394
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری شیروانی تحت اثرشیب دامنه بانگرش بروقوع زمین لغزش مطالعه موردی: راه روستایی اردغان درشمال شرق ایراناولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری1394
24دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی ظرفیت باربری شمعدومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1394
25دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی با بکارگیری شبکه عصبی - فازی تطبیقیدومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1394
26دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عددی اثر بار دینامیکی بر مقاومت بیرون کشیدگی سیستم میخکوبی در خاک هایمختلفدومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1394
27دریافت فایل PDF مقالهتأثیر نحوه مدلسازی و مشخصات ستون شنی بر پایدارسازی شیروانی های خاکیدومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1394
28دریافت فایل PDF مقالهمطالعه موردی سد خاکی علویان در شرایط ساخت و بهره برداری با مدل های رفتاری مختلفدومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1394
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییر شکل های بدنه سد ماملو حین ساخت، آبگیری اولیه و مرحله بهره برداریدومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1394
30دریافت فایل PDF مقالهThe Status of Economic Growth and Oil Price in the Demand Function of Energy (with emphasis on nuclear energy)کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری 1394
31دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مقاومت فشاری حاصل از سمنتاسیون مصالح دانه ای با سیمان های آهکی میکروبی حاصل از عملیات زیستی باکتری هااولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست1394
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی مروری تحلیل لرزهای دیوارهای حایل با روشهای عددیکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
33دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی عملکرد شورای معلمان به منظور ارائه راهکارهای مناسب ازدیدگاه معلمان و عوامل اجرایی مدارس ابتدایی شهرستان سلماسدومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران1394
34دریافت فایل PDF مقالهمدل شبکه عصبی مصنوعی جهت ارزیابی روانگرایی با استفاده از روش DMTسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قابلیت پی شبینی روانگرایی توسط شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از نتایج آزمایش سرعت موج برشیسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
36دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عددی تأثیر پارامتر های مفاومت برشی خاک برظرفیت باربری دینامیکی پی های سطحیسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
37دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عددی ظرفیت باربری دینامیکی و استاتیکی پی های سطحیسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
38دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مقاومت فشاری و سختی خاک دانه ای حاصل از سمنتاسیون مصالح دانه ای با سیمان های آهکی میکروبی حاصل از عملیات زیستی باکتری هااولین کنگره ملی طراحی نوین مهندسی با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست1394
39دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رفتار دیوار های خاکی مهارگذاری شده تحت شرایط لرزه ایاولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران1395
40دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مشخصات هندسی مقاومتی شیروانی و نحوه مدلسازی ستون شنی بر پایدارسازی شیب های متشکل از مصالح دانه ایاولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE20161394
41دریافت فایل PDF مقالهبر خواص fe2o3 مزایای استفاده از الیاف پلی پروپیلن و نانو اکسید آهن مکانیکی ملات سیمانچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیرنانواکسید آهن بر مقاومت فشاری ملات سیمانی حاوی الیاف پلی پروپیلنچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
43دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد الیاف پلی پروپیلن و نانو اکسید آهن fe2o3 بر مقاومت کششی ملات سیمانچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
44دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی لایه ای بندی خاک بر پتانسیل روانگرایی خاکدومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی1395
45دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عددی تاثیر شیب بر باربری دینامیکی فونداسیون مجاور شیبسومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر1395
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سرباره کوره های ذوب فلزات و آهک بر واگرایی خاک رس استان گلستانکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
47دریافت فایل PDF مقالهاثر تثبیت با سرباره کوره های ذوب فلزات و آهک بر خواص خمیری خاک رس واگرای استان گلستانکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
48دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول سولفات آلومینیوم بر پتانسیل رمبندگی خاک ریزدانه (مطالعه موردی : منطقه جنوب شرق سمنان)پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
49دریافت فایل PDF مقالهخوشه بندی خطوط سیر حرکتی افراد به منظور طبقه بندی شبکه معابر شهریکنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک1397
50دریافت فایل PDF مقالهارتباط مالکیت خانوادگی در بین مدیران بانکی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهشتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1397
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر هیات مدیره بر رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران1397
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی ابعاد حقوقی حوادث ورزشیهمایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی1397
53دریافت فایل PDF مقالهمطالعه رفتار دینامیکی شیروانی مسلح شده با شمعچهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران1398

مقالات مهدی جلیلی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 254 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مهدی جلیلی

تماس با مهدی جلیلی


به اشتراک گذاری صفحه مهدی جلیلی

پشتیبانی