آقای دکتر مجتبی قدیری معصوم

Dr. Mojtaba Ghadiri Masoom

استاد- دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177780)

21
49
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی