آقای دکتر مرتضی مهرعلی تبار فیروزجایی

Dr. Morteza MehrAli Tabar

عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (447605)

2
6
21

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی