ارزیابی خدمات اکوسیستمی انرژی باد در مناطق کوهستانی، منطقه مورد مطالعه شهر سنندج

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

132

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIVILISC02_144

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

چکیده مقاله:

یکی از انرژی های حائز اهمیت انرژی با د است؛ امروزه بهره گیری از خدمات اکوسیستمی انرژی باد بصورت چشم گیری روبه رونق می-باشد، در مطالعه اخبربا توجه به اهمیت موضوع خدمات اکوسیستمی انرژی باد به تهیه لایه پتانسیل انرژی باد برای منطقه سنندج با توجه به داده های ایستگاه های هواشناسیبرای یک سال پرداخته شد. نتایج مدلسازی انرژی باد نشان داد، جهت جریان بر اساس گلبادها از سوی جنوب غربی به شمال شرقی عمومیت دارد. در مناط قمرتفع و در کوهستان های اطراف شهر که اختلاف ارتفاعی به بالای ۱۲۰۰ مت ر میرسد وزش باد در این ارتفاع بیشترین سرعت را دارد در همین رابطه کلکوهستان آبید و حومه سرعت مناسب ۴.۳۵ متر بر ثانیه را دارد که یک فاکتور کلیدی در تنفس شهر؛ چرخش هوا و دمای حاشیه شهر محسوب میگردد ،کمترینمیزان انرژی باد در مرکز شهر با ۱۸ وات بر متر مربع وجود دارد، کوه آبید در زاویه شمالی خود با توان ۳۵۷ وات بر متر مربع یکی از ایده آل ترین مناطق برایانرژی بادی در شهر می باشد. انرژ ی باد روزانه ۳۲ تریلیون وات در کل منطقه انرژی باد بوجود خواهد که در بهترین نقط ه شهر سنندج سالانه ۲۴۶۰ مگاوا تانرژی در بهترین حالت منطقه تولید میکند، در بدترین شرایط ۱۵۳ مگاوات تولید برق سالانه خواهد داشت. بنابراین با تبدیل انرژی به دلار متوجه خواهیم ش د در کل ارز ش باد در منطقه مورد مطالعه ۶۴ میلیار د دلار سالانه از کل منطقه می توان بر داشت نمود. حال بازگشت سرمایه در بهترین نقطه از شهر سنندج۶.۲۹ سا ل طول میکشد

کلیدواژه ها:

سرعت باد ، پارامتر شکل ، توان ، هزینه نیرو گاه بادی