بررسی نقش ارزیابی ریسک حوادث غیرمترقبه، در مهندسی ارزش طرح های حمل و نقل شهری به منظور ارتقای عملکرد در شرایط اضطرار

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,850

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NVEC02_23

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1384

چکیده مقاله:

شبکه ی حمل و نقل شهری به واسطه ی نقش ممتاز خود در ساعات نخستین پس از وقوع حوادث غیر مترقبه میت واند به نحو قابل مشاهدها ی روند کلی مراحل پس از سوانح را که شامل امداد، نجات، اسکان، استقرار و بازسازی میب اشد، دستخوش تغییر نماید، لذا ضروری به نظر می رسد به هنگام طراحی شبکه ی حمل و نقل شهری، ریسک حوادث غیر مترقبه با توجه به ویژگی های سیستم مورد توجه قرار گیرد. از آن جا که این اقدام یک گام در مرحله ی پیشگیری، و از راهکارهای پیش از سانحه محسوب می گردد، میت واند به نحو محسوسی هزینه های طرح را در مراحل پس از وقوع حوادث غیر مترقبه کاهش و عملکرد سیستم را در شرایط اظطرار ارتقا بخشد. در این مقاله، ضمن بررسی ریسک ناشی از حوادث غیر مترقبه بر شبکه ی حمل و نقل شامل تشخیص مخاطرات مکانیسم آسیبپ ذیری شبکه، گام های لازم را در مراحل پیشگیری کاهش خطر و جلوگیری در فازهای مختلف مهندسی ارزش طرح های شبکه ی حمل و نقل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

ارزیابی ریسک - حوادث غیر مترقبه - شبکه ی حمل و نقل - شرایط اضطرار - مهندسی ارزش

نویسندگان

اکبر باغ وند

استادیار گروه مهندسی عمران محیط زیست و مدیریت در سوانح طبیعی دانشکده ی

سعید گیوه چی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی دانشکده ی محیط زیست دانشگاه