ارزیابی اثرات ریسک های زیست محیطی به روش تحلیل ریسک پروژه های آب شیرین کن در راستای توسعه پایدار

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 918

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA03_080

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

در دوران معاصر یکی از اهداف توسعه پایدار، دستیابی به رشد اقتصادی و اجتماعی با توجه به معیارهای زیست محیطی است. امروزه روش ارزیابی اثرات به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری های بهینه در عرصه های برنامه ریزی و مدیریت با دیدگاه های محیط زیستی مطرح است و یکی از معتبرترین ابزارهای تصمیم گیری با توجه به ماهیت اثرات مخرب زیست محیطی، مدیریت ریسک است. در مبحث مدیریت ریسک اثرات زیست محیطی، شناخت ویژگی های منشا بروز خطر و نحوه انتقال آن به دریافت کننده ی نهایی اهمیت کلیدی دارد. از این رو در مقاله حاضر تحلیل ریسک زیست محیطی مراحل ساخت و بهره براری پروژه شیرین سازی و انتقال آب، از طریق شناسایی مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های مرتبط با ساخت و بهره برداری از پروژه و ارزیابی ریسک ناشی از آنها، لحاظ نمودن نتایج ارزیابی ریسک ناشی از فعالیت های شناسایی شده در فرآیند ارزیابی پروژه، استفاده از نتایج ارزیابی ریسک برای تنظیم برنامه کنترل و مدیریت ریسک زیست محیطی به منظور کاهش ریسک ها انجام شده است.

نویسندگان

تلما کاشانی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه امیر کبیر

سیدحسن قدسی پور

عضو هیات علمی گروه مهندسی دانشگاه امیر کبیر