فصلنامه یافته های نوین مهندسی معدن و زمین شناسی

Journal of new findings in mining engineering and geology

مجله «یافته های نوین مهندسی معدن و زمین شناسی» فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشکده مهندسی معدن و علوم زمین و شرکت مهندسی مشاور زمین سازه صدرا در رشته مهندسی معدن و علوم زمین است که صرفا اقدام به انتشار مقالات علمی و پژوهشی می کند. زبان رسمی مجله فارسی به همراه خلاصه انگلیسی است. مقالات در این مجله به شکل الکترونیکی و از طریق سامانه مدیریت نشریه وارد فرآیند داوری می شوند. ضمنا طی مجوز شماره ۱۲۳/۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ با مجوز ۸۵۳۶۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار این مجله موافقت شده است.

حوزه های پذیرش مقالات:

· مهندسی معدن- مهندسی عمران- علوم زمین- زمین شناسی- محیط زیست – علوم خاک

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات