آقای دکتر ناصر حافظی مقدس

Dr. Naser Hafezi moghaddas

هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183138)

279
70
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی