آقای دکتر ناصر حافظی مقدس

Dr. Naser Hafezi

دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183138)

272
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی