آقای دکتر سید محمود فاطمی عقدا

Dr. Seyed Mahmood Fatemi Aghda

دانشیار دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176468)

76
32
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی