پهنه بندی زمینلغزش های سرعین ناشی از زلزله 10 اسفند 1375 با استفاده از روش کیفی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 706

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEG-8-3_001

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

در این مقاله یکی از روش های جدید پهنه بندی خطر زمینلغزش های ناشی از زلزله برنامه کمل 3مدل ناحیهای جامع زمینلغزشهای ناشی از زلزله برای پیشبینی این نوع از زمین لغزش ها بررسی شده است. بدین منظور محدوده تحت تأثیر زلزله سرعین سال 3375 برای منطقه الگو انتخابشده است. برنامه کمل با استفاده از سیستمهای منطق فازی طراحی و اجرا شده است. سیستمهای منطق فازی زیر مجموعهای از روش محاسبه با واژه ها 3 هستند. محاسبه با واژه ها روشی برای پیشرفت مدل سازی خطر زمینلغزش های ناشی از زلزله در مقیاس منطقهای فراهم کرده است، که در واقع روشیحد فاصل برای تبدیل و استفاده از زبان گفتاری انسان به جای اعداد در محاسبات و استدلال است. ابتدااطلاعات لازم شامل فاصله از رودخانه و جاده، رده مقاومتی زمین، رطوبت، شدت زلزله، زاویه شیب، ارتفاع دامنه، عمق سطح لغزش خاکی، انحنای دامنه و پوشش گیاهی با استفاده از عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای لندست 4، سنجش از دور RS نقشههای موجود و بازدیدهای محلی از منطقه بررسیشده جمعآوری شده است. این داده ها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی رقومی و وزن دهی شده اند و سپس با استفاده از برنامه کمل، میزان تراکم خطرزمینلغزش های ناشی از زلزله محاسبه شده است.کمل چارچوب جامعی را برای مدلسازی همه انواع زمینلغزش های ناشی از زلزله با به کارگیری سامانه اطلاعات جغرافیائی فراهم کرده است. در نهایت مقایسه زمینلغزش های پیشبینی شده با استفاده از روش مذکور و زمین لغزش های رخ داده ناشی از زلزله 3375 سرعین انجام گرفته است

کلیدواژه ها:

زلزله ، زمینلغزش ناشی از زلزله ، منطق فازی ، پهنه بندی خطر منطقهای ، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نویسندگان

سیدمحمود فاطمی عقدا

دانشگاه خوارزمی

محمدرضا مهدوی فر

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

وحید باقری

دانشگاه خوارزمی