خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,429
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 149
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 4
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 25 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 11 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

A Comprehensive Probabilistic Seismic Hazard Analysis of Karaj, Iran Using Classical and Monte Carlo Simulation Approaches نوشته Mina Rashidirad و Erfan FiruziNumerical Modeling of a New Mitigation Measure for Reverse Surface Fault Rupture Hazards Effects on Buildings نوشته Mojtaba Moosaviبررسی رفتار دورانی پل های بزرگراهی بتنی به همراه کلید برشی با رویکرد پدافند غیرعامل نوشته سید محمدجواد فروغی مقدمبهبود کارآیی یک مدل منطق فازی در پیش بینی شاخص خسارت لرزه ای با استفاده از یک الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر جستجوی تطبیقی هدایت شده نوشته عبدالرضا سروقدمقدمتحلیل محتوای مقالات علوم پزشکی بر اساس مطالعه پیکره زبانی نوشته مریم پاکدامنپردازش نتایج آزمایش ارتعاش محیطی ارگ علیشاه تبریز با روش زیرفضای تصادفی بر پایه کواریانس نوشته محمد داوودیپردازش نتایج آزمایش ارتعاش محیطی ارگ علیشاه تبریز با روش زیرفضای تصادفی بر پایه روش دیتا نوشته محمد داوودیStructural Analysis of the Western Part of Shotori Mountain Range; Eastern Iran نوشته Ahmad RashidiCrustal Structure of the Northern Lut Block in Eastern Iran Using P Wave Receiver Function Migration نوشته Azar Afshar و Meysam Mahmoodabadi و Farzam Yaminifard و Gholam Javan-DoloeiEquivalent Linear Analysis of Semi-Infinite Free-Field Column Using PML نوشته Mohammad Davoodi و Reza AfzalsoltaniInvestigation of the relationship between tectonic morphological indices and seismic acceleration in Indes, Aipak, Avaj and Kushk-e-Nusrat fault zones (northwest of Saveh) نوشته Mehdy ZareForced vibration test of Masjid Suleiman earthen (Embankment)dam and comparison of results with dynamic parameters ofnumerical model نوشته Mohammad Reza Valipour و Mohammad Kazem Jafari و Mohammad Davoodiبررسی تغییرمکان لرزه ای دیوار میخکوبی شده تحت زلزله های حوزه نزدیک با استفاده از مدل رفتاری سخت شونده کرنش کوچک نوشته علی لشگریمطالعه تغییرات آهنگ کرنش در منطقه گذار بین زاگرس و مکران با استفاده از داده های بردار سرعت GPS نوشته شاهرخ پوربیرانوندInvestigation of the relationship between tectonic morphological indices and seismic acceleration in Indes, Aipak, Avaj and Kushk-e-Nusrat fault zones (northwest of Saveh) نوشته Mehdy Zareتوسعه ی مدلی برای برآورد تاب آوری بر اساس تئوری شبکه مورد مطالعاتی: مناطقی از شهر کرج نوشته سها احمدی و محمدرضا قائمقامیانتوسعه ی مدل های پیش بینی جنبش زمین در ناحیه ی لبه برخورد فرورانشی مکران نوشته حمید زعفرانی و محمدرضا سقراطبهسازی لرزه ای سیستم خاک- سازه با رفتار گهواره ای غیر ارتجاعی به کمک دیواره های دیافراگمی نرم نوشته حسین جهانخواهارزیابی پاسخ دینامیکی تونل ها تحت اثر انفجار سطحی؛ مطالعه موردی: خط ۷ مترو تهران نوشته محمد داودی و جمشید بغدادی و جواد جلیلیتوابع شکنندگی لرزه ای مشروط ساختمان های بتن آرمه قاب خمشی ویژه با ارتفاع های مختلف در معرض رویدادهای لرزه ای متوالی نوشته افشین کلانتری و حامد روحبخش

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تاکنون 2 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: