آقای دکتر فریبرز ناطقی الهی

Dr. Fariborz Nateghi

استاد پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176413)

107
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی