آقای دکتر مازیار حسینی

Dr. Maziyar Hoseini

معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180837)

18
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی