آقای مازیار حسینی

Maziyar Hoseini

معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180837)

18
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی