آقای دکتر حمید زعفرانی

Dr. Hamid Zafarani

معاون فناوری و سرپرست آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله پژوهشگاه زلزله

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182151)

56
21
77
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی