بکارگیری روشی نوین به منظور کاهش اثرات مود های بالاتر در سیستم های گهواره ای مهاربندی مرکز گرا

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 84

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSEC-10-12_012

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1402

چکیده مقاله:

سیستم های نوین آسیب گریز جزء سازه های نوین لرزه بر جانبی محسوب می شوند. این سازه ها جابجایی پسماند حداقل دارند و نیز انرژی زلزله را از طریق فیوز های تعویض پذیر جذب می کنند. سیستم های مهاربندی مرکزگرای گهواره ای که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند جزء این سیستم های نوین لرزه ای محسوب می شوند. در سازه های گهواره ای مرکزگرا و نیز دیگر سازه های بلند، اثر مودهای بالاتر می تواند خسارات جبران ناپذیری را در سازه ایجاد نماید. در این تحقیق سعی شده است که با استفاده از ستون ها و مهاربند های کمانش تاب به عنوان فیوز جاذب انرژی به جای ستون ها و مهاربند های متداول آیین نامه ای در سازه های گهواره ای مهاربندی مرکزگرا، اثرات مود های بالاتر کاهش یابد. پنج سازه ۱۲ طبقه مورد بررسی قرار گرفت که شامل؛ سیستم مهاربندی پایه-گهواره ای مرکزگرا و ۴ نوع با قرار گیری ستون و مهاربند کمانش تاب در پایه، یک سوم، میانه و سه چهارم ارتفاع، هستند. برای بررسی رفتار لرزه ای این سازه ها، مدل سازی‎ها در نرم افزار OpenSees به صورت دوبعدی انجام شده است و سپس تحت ۲۲ رکورد دور از گسل مطابق FEMA P۶۹۵ مورد بررسی قرار گرفته اند. رفتار غیرخطی هندسی و مصالح در مدل سازی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان دهنده بهبود عملکرد لرزه ای و کاهش اثرات مودهای بالاتر در حالت استفاده از مهاربندها و ستون های کمانش تاب در طبقات، در مقایسه با حالت سیستم مهاربندی گهواره ای مرکزگرای متداول است.

نویسندگان

فرزاد رئیس زاده

دانشجوی دکتری مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

محمد رضا منصوری

استادیار،گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران

عبدالرضا سروقد مقدم

دانشیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

آرمین عظیمی نژاد

استادیار، گروه مهندسی عمران ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.