آقای دکتر میر علی اصغر مختاری

Dr. Mir AliAsghar Mokhtari

فرد مهم علمی - Researcher ID: (32986)

42
55

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی