آقای دکتر بهروز رفیعی

Dr. Behrouz Rafiei

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186264)

56
28
1
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی