آقای دکتر غلامحسین کرمی

Dr. Gholamhosein karami

دکتری آبهای زیرزمینی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369632)

160
43
7
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی