ارزیابی پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان دشت سعادت شهر

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 267

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WWRCNF01_012

تاریخ نمایه سازی: 24 بهمن 1401

چکیده مقاله:

آبخوان آزاد آبرفتی دشت سعادت شهر با وسعت ۱۳۰ کیلومتر مربع در ۱۲۰ کیلومتری شمال شرقی شهرستان شیراز قرار گرفته است کهعمدتا از طریق چاه مورد بهره برداری قرار می گیرد. استحصال بی رویه آب در سال های اخیر موجب افت تراز سطح آب زیزمینی در اینآبخوان شده است. در این تحقیق مدل سازی ریاضی آبخوان دشت سعادت شهر با هدف مدل سازی جریان آب زیرزمینی و مدیریت بهترآبخوان با استفاده از نرم افزار مدل سازیGMSکد کامپیوتریMODFLOWبه روش مدل مفهومی انجام گردید. مدل در یک دوره یک ماه )بهمن ۱۳۸۹ (، برای حالت پایدار و در یک حالت ناپایدار) اسفند ۸۹ تا بهمن ۹۰ (، با استفاده از آمار بار هیدرولیکی چاه های مشاهده ای موجود در دشت، واسنجی و از این طریق مقادیر پارامترهایSy و Kبهینه گردید. فرایند حساسیت سنجی، نشانگر آنست که بیشترین حساسیت مدل، نسبت به تغییرات هدایت هیدرولیکی است و نسبت به تغییراتGHBهیچ گونه حساسیتی از خود نشان نمی دهد.

نویسندگان

نرگس غلامی

کارشناسی ارشد آب های زیر زمینی دانشگاه صنعتی شاهرود

غلامحسین کرمی

دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

محمود یارقلی

کارشناس ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان