آقای دکتر سعید سعادت

Dr. saeid saadat

گروه مهندسی نفت و زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (498986)

47
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی